1. Inleiding

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Vormingplus Kempen/TransLab K om twee duo-tickets voor de MOOOV-film A Plastic Ocean in Turnhout te verdelen. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

2. Opzet wedstrijd

Beantwoord de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag en maak kans op één van de twee duo-tickets voor de film A Plastic Ocean op 19 september in UGC Turnhout.

3. Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die de TransLab K-pagina leuk vindt op Facebook of die ons bericht op de website www.translabk.be las, kan deelnemen aan de online wedstrijd. Je doet dat via een Google-formulier.
Deelname aan deze wedstrijd van minderjarige deelnemers moeten de toestemming hebben van hun ouders. Minderjarigen die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen op elk ogenblik van de wedstrijd uitgesloten worden.

4. Wedstrijdverloop

De deelnemers aan de wedstrijd beantwoorden een vraag en een schiftingsvraag vóór maandag 16 september.

5. Prijs

Op 16 september 2019 maakt TransLab K de twee winnaars bekend via Facebook en de website www.translabk.be. MOOOV wordt op de hoogte gebracht, en zorgt ervoor dat die tickets klaarliggen aan de kassa op de avond van de vertoning.

7. Persoonsgegevens Persoonsgegevens

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de GDPR. TransLab K houdt al die gegevens na 19 september niet langer bij, tenzij de deelnemers aangaven op het formulier dat ze op de hoogte willen blijven van de TransLab Kampus-activiteiten. Onze volledige privacyregeling vind je op de website van Vormingplus Kempen.

8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

9. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.