foto: Stadsboerderij Turnhout

Ingrediënten

 • eén of enkele boeren planten groenten en fruit
 • leden van de zelfpluktuin kopen oogstaandeel en oogsten zelf op het veld
 • de boeren voorzien oogstwerktuigen en geven aan wat er geoogst kan worden
 • de leden voorzien een eigen mand of doos voor hun oogst
 • de leden oogsten zoveel als nodig is voor vers en direct gebruik
 • oogsten voor bewaring (inmaken, invriezen,…) kan enkel indien de boeren dit aangeven (indien er een grotere opbrengst is dan verwacht)
 • in de meeste zelfpluktuinen worden alle gewassen op biologische en ecologisch verantwoorde manier geteeld

CO2-reductie door

 • lokale voedselproductie = minder transport = verkleint de voedselkilometers
 • eten met de seizoenen mee; geen zomergroenten in de winter want een warme kas vraagt te veel energie, minder co2 uitstoot
 • geen verpakking

Extra winst

 • rechtstreeks van het veld tot bij je thuis, verser kan niet
 • het maximum aan smaak en vitaminen
 • een grote diversiteit op het land, verrijkt het bodemleven
 • men ervaart hoe alles groeit & bloeit, meer verbondenheid met wat je eet
 • men leert eten met de seizoenen mee
 • een mooi alternatief voor de eigen moestuin die er niet komt
 • geen werk in eigen moestuin
 • productie blijft steeds zeer stabiel door grote hoeveelheid verschillende teelten
 • sociale contacten op de zelfpluktuin en respect voor het werk van de boer
 • alle voedsel wordt benut: imperfecte wortels, courgetten of tomaten worden niet weggegooid

Extra mogelijkheden

 • tuinen en velden bewerken volgens de principes van de permacultuur (=ecosysteem dat zichzelf in stand houdt)
 • workshop groenten bewerken, vegetarisch koken,…
 • uitwisselen recepten e.d. tussen de leden
 • leden feesten organiseren; bv een potluck
 • meewerkdagen organiseren
 • gemeenschapsvorming

Een idee van

Community Supported Agriculture (CSA) staat voor “landbouw ondersteund door de gemeenschap”. Dit betekent dat er een wederzijds engagement is tussen de leden en de boeren. Het is een landbouwsysteem dat ontstond in Japan en naar Europa is overgewaaid vanuit Amerika.

Meer info

In onze regio:

Reageer