Ingrediënten

 • netwerken van boeren en consumenten, van duurzame producenten en lokale voedselteams
 • directe verhandeling van duurzame streek- en seizoensvoeding
 • regionale voedselsystemen

CO2-reductie door

 • kortere voedselketen door de directe band tussen producenten en consumenten.
 • geen verpakkingsafval

Extra winst

 • gemeenschapsvorming
 • maatschappelijke activering
 • culturele beleving en educatie
 • goedkoper
 • nog verser dan biowinkel door
 • kortere voedselketen

Extra mogelijkheden

 • zelfoogst boerderijen
 • directe afzetcoöperaties
 • streekproducten (Rurant)

Een idee van

Vzw Voedselteams

Voedselteams zijn netwerken van voedselproducenten en -gebruikers die samenwerken en hiervoor de vzw Voedselteams oprichtten in 2001. Vzw Voedselteams is een sociaal-culturele beweging die mensen activeert met betrekking tot duurzame voeding.

De kenmerken van duurzame voeding zijn:

 • het is lekker uit de regio
 • het groeit met de vier seizoenen
 • het respecteert de aarde, het water, de lucht, het dier, de mens
 • het is eerlijk: de producent behoudt het recht op autonome keuzes en prijszetting
 • het is een evenwichtig dieet met de nadruk op plantaardig
 • de korte (voedsel-)keten.

Dat is een nieuw en een oud fenomeen tegelijk. Boeren hebben hun waren immers altijd rechtstreeks verkocht aan mensen.

Met de komst van de tussenhandel is het rechtstreekse contact ondermijnd. Daar komt tegenreactie op met als voorbeeld Voedselteams, zelfoogstboerderijen, directe afzetcoöperaties, streekproducten.

De voedselteams zijn georganiseerd per provincie. In elke provincie creëren ze netwerken van boeren en lokale voedselteams die Voedselteams ondersteunt met regiowerkers. Ze maken ook werk van enkele centrale thema’s: de korte keten, voedselsoevereniteit en stedelijke voedselstrategieën. De themawerkingen bestaan uit netwerking, beleidsbeïnvloeding, projecten.

Voedselteams zet globaal denken om in lokaal handelen. De organisatie stelt een voorbeeld dat het verstarde debat over duurzame landbouw helpt doorbreken.

Meer info

In onze regio

Reageer