Ingrediënten

 • Een groep geëngageerde buren
 • Bestaande verhardingen in je straat vervangen door bomen, (klim)planten, grasperkjes, plantvakken, kruiden- en moestuintjes, …
 • Een duidelijke planning en goede afspraken met de buren zodat het voor iedereen haalbaar blijft

CO2-reductie door

 • Minder (stoep)tegels, maar meer groen

Extra winst

 • Een groene, gezellige en aangenamere straat
 • Betere regenwaterinfiltratie in de bodem. Gevolg: minder wateroverlast.
 • Meer verkoeling, minder hittestress en lokale droogte tijdens warme zomerdagen
 • Zuivere lucht in je straat
 • Bomen remmen het autoverkeer en temperen het geluid
 • Het bevordert de verbondenheid en het buitenleven in je straat

Extra mogelijkheden

 • Er zijn snelle en eenvoudige verbeteringen zoals plantenbakken of gevelplanten, maar ook complexere acties zoals het ontharden van een voortuin of stop, of het aanleggen van een wadi.
 • Al dat groen vraagt water. Recupereer regenwater met een regenton tegen de gevel. Koop, installeer en beheer samen met enkele buren de regenton.

Een idee van