Ingrediënten

 • opstarten van een lokale gemeenschap: groep gemotiveerde mensen die in eigen wijk, stad of dorp actie willen ondernemen
 • deelnemers delen dezelfde zorg: hoe kan onze lokale gemeenschap een antwoord bieden op de uitdagingen en de kansen van piekolie en klimaatverandering?
 • de stuurgroep wil het model van de “transition towns” toepassen met als bedoeling een groot deel van de inwoners van de stad of het dorp overtuigen om een transitie-initiatief te starten en/of er mee in te stappen
  creativiteit, talenten en vastberadenheid zijn de basisingrediënten voor het zoeken naar oplossingen voor piekolie en het klimaatprobleem
  gevoel van gemeenschap versterken of opnieuw creëren ligt aan basis.
  werken aan transitie op basis van eigen behoeften: voedsel, energie, bouwmaterialen,…
 • aan de slag op basis van hoofd, hart en handen. dus men wil zowel informeren over de problematiek (hoofd), sociale ontmoetingen creëren en vreedzaam samenwerken (hart) en echt aan de slag gaan met lokale initiatieven (handen).
 • beter in staat te reageren op tegenslagen en samen oplossingen bedenken dankzij het werken aan mentale veerkracht

CO2-reductie door

 • aanpassing van huidige levensstijl: inzetten op lokale economie (lokale consumptie, repair café), lokaal ecosysteem (permacultuur, buurttuinen) en lokale energie.
 • andere mensen overtuigen van deze nieuwe levenswijze.

Extra winst

 • sterkere sociale verbondenheid in wijk, dorp of stad
 • meer waardering en energie om samen problemen op te lossen en een ‘gezond’ alternatief te realiseren
 • je weet waar je voedsel en energie vandaan komt
 • je staat niet alleen: over heel de wereld richten mensen transitie-groepen op
 • andere transitiegroepen kunnen een inspiratiebron zijn. maar ook eigen ervaringen en initiatieven kunnen gedeeld en verspreid worden

Extra mogelijkheden

 • bewustmaking door het organiseren van films, evenementen en lezingen
 • themawerkgroepen oprichten die werken rond alle belangrijke aspecten van het (lokale) leven, zoals energie, voedsel, geld, bouwen, transport, bedrijfsleven, onderwijs, gezondheid, psychologie, afval, lokaal bestuur…
 • een eigen lokale munt invoeren
 • leuke acties doen die de aandacht trekken pompoenen aanplanten in parken
 • samen dromen over de toekomst gevoed door een positief toekomstbeeld
 • samenwerking met de lokale overheid en met reeds bestaande initiatieven om de lokaal aanwezige energie maximaal te gebruiken.
 • training in een grote waaier van verloren gegane praktische vaardigheden zoals reparaties, natuurlijk bouwen, voedsel kweken, lokale economie, etc.
 • ontwerp een “minder energie plan” dat gedetailleerd weergeeft voor de verschillende sectoren hoe we jaar per jaar ons energieverbruik kunnen afbouwen.

Een idee van

Sinds de lancering van de eerste Transition Town in 2006 in Totnes (Engeland), heeft het concept zich snel verspreid, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in andere delen van de wereld. Ook in Vlaanderen startten transitie-initiatieven.

Meer info

In onze regio

Reageer