Ingrediënten

 • Een stuk bos ter grootte van een tennisbaan (200 m²)
 • Beplant met uitsluitend inheemse bomen en struiken
 • Een groep geëngageerde lokale vrijwilligers
 • Samenwerking met scholen uit de buurt

CO2-reductie door

 • Vergrootte biodiversiteit

Extra winst

 • Een gezondere leefomgeving en verbeterde luchtkwaliteit
 • Minder wateroverlast door betere regenwaterinfiltratie in de bodem
 • Verkoeling op warme dagen
 • Een prettige plaats voor vogels, vlinders, bijen en kleine zoogdieren
 • Een groene ontmoetingsplaats voor buurtbewoners
 • Een leerrijke ontdekkingsplaats voor kinderen

Een idee van