Ingrediënten

  • Een verharde speelplaats die nood heeft aan een duurzame heraanleg
  • Een participatief traject met partners, kinderen, leerkrachten en ouders
  • Aandacht voor een ecologisch en participatief ontwerp

CO2-reductie door

  • Ontharding

Extra winst

  • Minder wateroverlast
  • Meer biodiversiteit en een gezond ecosysteem
  • Een sterke verbetering van de luchtkwaliteit
  • Toename van schaduwplekjes
  • Een prikkelend en groen speel- en leerlandschap voor kinderen en jongeren

Een idee van