Ingrediënten

 • een tuin waarin mensen uit de buurt samen tuinieren
 • men gaat aan de slag volgens de principes van ecologisch tuinieren
 • ondersteuning door een professionele organisatie

CO2-reductie door

 • verkorte voedselketen
 • geen verpakkingsafval
 • minder productie van gereedschap door delen van materiaal

Extra winst

 • sociale cohesie versterken
 • kerkomst van ons voedsel leren kennen
 • gezonder koken
 • seizoensgebonden koken
 • goedkoper
 • sociale inclusie: iedereen is welkom, jong of oud, arm of rijk, blank of gekleurd, meer of minder mobiel…
 • ruimte voor biodiversiteit
 • een participatieve aanpak

Extra mogelijkheden

 • kan gekoppeld worden aan SamenLeggen
 • tuingereedschap-deelproject
 • bezoek aan een andere samentuin of een ecologische tuin
 • workshop ecologisch, vegetarisch koken

Een idee van

Velt (= Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)

biedt advies en ondersteuning aan personen of besturen die een Samentuin willen oprichten of zich bij een bestaande tuin willen aansluiten.

Openbare besturen en duurzame ontwikkeling

De inrichting van ecologisch beheerde volkstuinen kadert binnen een aantal verplichtingen van duurzaam beheer en ontwikkeling, zoals die door de overheid worden opgelegd aan openbare besturen.
De hele opstartfase duurt ongeveer een jaar: van ontwerp tot oogst, van kandidaat-tuiniers tot tuinverantwoordelijken. Velt biedt organisatorische steun, begeleiding bij het plannen en theoretische en praktische opleiding tijdens het hele proces.

Reageer