Ingrediënten

 • woonvormen waar meerdere mensen vrijwillig bij betrokken zijn, bijvoorbeeld gedeelde woningen, kangoeroewonen, cohousing, ecovillages, gemeenschapshuizen, woongroepen en leefgemeenschappen, …
 • bewoners afkomstig uit verschillende gezinnen
 • die betrokken samenleven met de bedoeling een sociale meerwaarde geven aan dit samenwonen

CO2-reductie door

 • minder koken
 • minder afwassen
 • minder verplaatsingen
 • minder materiaal en gereedschap

Extra winst

 • stimulans voor extra activiteiten in de buurt
 • bevordert een goede intergenerationele solidariteit
 • tijdswinst
 • financiële voordelen door gedeelde goederen
 • sociaal kapitaal
 • herstel sociaal weefsel: antwoord op het risico tot vereenzaming en verzuring in onze maatschappij
 • delen van kennis en vaardigheden want de bewoners bezitten verschillende talenten
 • gemeenschappelijk wonen biedt een omgeving waar een spontane uitwisseling ontstaat van deze kennis, vaardigheden en expertise. Volwassenen leren van elkaar en ook kinderen hebben toegang tot deze rijke bron.
 • gemeenschappelijk wonen zou een positief effect hebben op de gezondheid en garandeert een hogere levenskwaliteit. (onderzoek: Roseto-effect)
 • praktische voordelen

Extra mogelijkheden

 • gezamenlijke speelzaal of speelterrein
 • beurtrollen voor huishoudelijke taken
 • extra ontspanningsactiviteiten

Wordt gepromoot door

In de regio

 • Buren van bink: ecologisch cohousing-project in Turnhout
 • Vlinderhof: cohousing-project van het initiatievendorp Roden Dries in Olen

Reageer