Samen kippen houden versterkt de sociale cohesie.

Ingrediënten

 • Mensenafval wordt kippenvoedsel
 • Eieren als basisvoedsel voor de wijk
 • Project voor een wijk, enkele families samen, school,  kantoor, instellingen….
 • (buurt-) bewoners geven de kippen zelf te eten en halen de eitjes uit
 • Afvalvermindering
 • verkorte voedselketen
 • Versterking sociale cohesie
 • Bewustwording herkomst van ons voedsel
 • Te combineren met een samentuin-project
 • Kan gekoppeld worden aan een Vormingplus educatief project  zelf een kippenhok bouwen met de buurt

CO2 reductie door

 • Afvalvermindering
 • verkorte voedselketen

Extra winst

 • Versterking sociale cohesie
 • Bewustwording herkomst van ons voedsel

Extra mogelijkheden

 • Te combineren met een samentuinproject
 • Kan gekoppeld worden aan een Vormingplus educatief project (bijv.  zelf een kippenhok bouwen met de buurt)

Gebaseerd op – Founders – Een idee van

Kipster

Een Nederlands initiatief van drie ervaren duurzame ondernemers.

Kipster droomt van vrolijke legkippen in iedere stadswijk. Om die droom werkelijkheid te maken, verzorgt Kipster alles wat hiervoor nodig is. Van exclusieve diervriendelijke design hokken, tot medische zorg, een handleiding en krachtvoer.

Gezinnen, verenigingen, scholen, horeca en instelling kunnen hun afvalberg verkleinen door etensresten aan kippen te voeren. Wat we gemiddeld per persoon weggooien, is genoeg voor een kip om van te leven. Maar ondertussen kopen we eieren in de supermarkt en gaan we met de kinderen op naar de kinderboerderij. Dat moet anders vinden we.

Kipster wil dat mensen en dieren zich goed voelen. Er gaat weinig boven een zelf geraapt eitje en van kippen om je heen word je vrolijk. Als je een beetje goed voor ze zorgt, worden zijn ook vrolijk van jou. Kipster werkt aan het verduurzamen van de voedselketen door deze drastisch in te korten en van afval voedsel te maken. Een mooi extra voordeel is dat daardoor ook de uitstoot van CO2 vermindert en de bewustwording rond de herkomst van ons eten wordt bevorderd.

Meer info

Reageer