Ingrediënten

  • gratis toegankelijke bijeenkomsten
  • buurtgenoten helpen elkaar op vrijwillige basis bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels en zelfs fietsen en computers.
  • bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden,… aan de slag.
  • in het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren

CO2-reductie door

  • minder afval
  • herstellingen in eigen buurt of wijk dus minder transport

Extra winst

  • bewustmaking: herstellingen als alternatief op weggooien
  • mentaliteitsverandering
  • sociale cohesie

Extra mogelijkheden

  • nieuwe Repair Café’s kunnen rekening op de hulp van Netwerk Bewust Verbruiken

Naar een idee van

de Nederlandse stichting Repair Café

is Netwerk Bewust Verbruiken het Repair Café-concept vanaf 2013 beginnen verspreiden in Vlaanderen en Brussel. Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) ondersteunt lokale groepen bij de opstart van Repair Café, door onder andere gratis advies op maat en een uitgebreid infopakket aan te bieden. Verder speelt NBV een verbindende rol door een netwerk van actieve Repair Cafés uit te bouwen en informatie hierover samen te brengen op deze website.

In het Repair Café leren bezoekers dat herstelling een goed alternatief voor weggooien is en dat dit alternatief ook voor hen bereikbaar is.

Het Repair Café helpt zo de afvalberg te verkleinen. Daarnaast draagt het bij aan een mentaliteitsverandering, die nodig is om mensen warm te maken voor een duurzame samenleving. Tot slot is het Repair Café ook een sociaal evenement: buurtgenoten ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier. Dat leidt tot nieuwe contacten in de buurt en bevordert de sociale cohesie.

Intussen zijn er al meer dan 50 Repair Cafés, verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Meer info

In onze regio

Reageer