Ingrediënten

  •  (Verouderde) wegen die onthard of omgebouwd kunnen worden naar andere functies: trage wegen, fietspaden, natuurcreatie, etc.

CO2-reductie door

  • Ontharding van wegenis

Extra winst

  • Minder beton dus meer ruimte voor ander gebruik
  • Betere waterinfiltratie, grotere biodiversiteit en landschapsopbouw
  • Veiligere en kindvriendelijkere mobiliteit

Een idee van

RE-ST, tragen wegen VZW en Voorland