deelgrond

Ingrediënten

 • een grote lap grond die gezamenlijk beheerd & gebruikt wordt door een bepaalde groep van mensen (= de gemeenschap) d.m.v. collectieve besluitvorming en co-creatie,
 • een gemeenschappelijk buitenverblijf, een werk- en ontmoetingsplaats
 • er is samenwerking van de leden om gemeenschappelijke en specifieke behoeften te bevredigen (ruilen en handelen)
 • gezamenlijk, vrij én verbonden, investeren in een betere toekomst over de generaties heen
 • een rustgevende plek ver van de stad die inspireert en aanzet tot het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden = Een veilige plek om te experimenteren, te ontwikkelen, te transformeren, te leren, uit te vinden en acties te ondernemen
 • Ruimte voor innovatieve projecten. Deelnemers investeren zelf in dat waar hun passie en talent naartoe gaat. Winst van persoonlijke economische activiteiten op het terrein gaat terug naar de gemeenschap, om haar doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.
 • een gemengd natuur-, productie- en belevingsgebied waar cultuur, natuur en innovatie hand in hand gaan

CO2-reductie door

 • consumptie en circulaire productie te verbinden op dezelfde locatie
 • lokale vrijetijdsbesteding (minder reizen = minder co2 uitstoot)
 • gesloten kringlopen
 • in te zetten op lokale economie (lokale consumptie, zelf creëren en herstellen),
 • minder verbruik door delen, ruilen en onderling verhandelen van grondstoffen, machines en materialen
 • duurzame lokale ecosystemen (permacultuur, samentuinen, bos)
 • lokaal energie op te wekken
 • innovatie natuurlijke bouwmaterialen
 • samengebruik infrastructuur

Extra winst

 • sterkere sociale verbondenheid
 • diverse groep mensen met verschillende vaardigheden die elkaar versterken
 • stimulerende waardering en energie om collectieve problemen op te lossen en een ‘gezond’ alternatief te realiseren
 • ruimte om zichzelf door passie en gedrevenheid te laten leiden zonder tegenstrijd met economische motieven.
 • elkaar versterkende initiatieven
 • beter zicht op de herkomst van je voedsel en je energie
 • mogelijkheid tot  ongeziene creatieve combinaties
 • broedplaats en hulpbron voor een transitie van de huidige samenleving naar meer duurzaamheid en welzijn
 • zinvolle innovatie in het creatieve spanningsveld van immateriële overvloed en materiële soberheid en duurzaamheid
 • uitstraling in de buurt

Extra mogelijkheden

 • extra mogelijkheden voor vlees vervangende producten
 • in de buurt creatief aan de slag gaan met restjes van eten
 • ontwikkelen van lokale, streekgebonden, nieuwe producten
 • samenwerken met lokale slager/groenteboer om hun restjes te verwerken in nieuwe producten

Een idee van

Gemeenschapsgronden zijn gebaseerd op het oude principe van de ‘common grounds’.  Het samen beheren van een grond door een aantal gebruikers,  wordt meer en meer gezien als één van de oplossingen voor veel sociaal-ecologische problemen.

Een gemeenschapsgrond gebruiken als experimenteerruimte voor een leefbare toekomst is een idee van Bright-Futures.

Het project ‘het hart van de Merode’ van Bright-Futures is hier een mooi voorbeeld van.

Meer info (en bij ons in de regio)

www.bright–futures.com

Reageer