Ingrediënten

  • 65 slimme ideeën om goederen, kennis en diensten te delen
  • vooral heel wat aanbevelingen voor lokale en regionale overheden om wetgevend en ondersteunend te werken voor burgerinitiatieven en op die manier er voor te zorgen dat ‘deel-economie’ mogelijk wordt binnen een wettelijk kader.

Een idee van

Netwerk Bewust Verbruiken

De website Gedeeld Door wordt beheerd door Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) en is een samenwerkingsverband van vooraanstaande transitie organisaties als Velt, Samenhuizen, Autopia, Voedselteams, Taxistop, Netwerk Bewust Verbruiken en bond Beter Leefmilieu.

Met dit project willen ze mensen kennis laten maken én actief laten deelnemen aan de verschillende initiatieven op gebied van consudelen. Consumenten zoeken actief naar oplossingen in nieuwe tijden. Het tijdperk van de passieve consument is voorbij.

De nieuwe co-sument organiseert zich en gebruikt zijn netwerken om zijn doelen te bereiken. Het concept van collaborative consumption (ook gezamenlijke consumptie, consudelen genoemd) is dan ook overal aan een opmars bezig. Via lenen, ruilen, delen, huren wordt een andere manier van productbezit mogelijk. Toegang hebben tot (het gebruik van) een product wordt zo belangrijker en waardevoller dan het product zelf bezitten. Mensen betalen andere mensen (peer to peer), bedrijven of overheden voor het gebruik van een kwalitatief degelijk product.

Netwerk Bewust Verbruiken vzw is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Samen met lidorganisaties en partners activeert Netwerk Bewust Verbruiken consumenten, via gemeenschapsvorming, informatieverstrekking, educatie & sensibilisering.
Ze reiken praktische oplossingen aan rond thema’s als consumanderen (voeding, afval, wonen, energie, mobiliteit) en consuminderen (delen, hergebruik, herstellen, tweedehands).

Reageer