Ingrediënten

  • Een goede samenwerking tussen stad, buurten en organisaties
  • Een werkgroep die bewoners informeert, motiveert en inspireert om de handen uit de mouwen te steken in eigen tuin.
  • Een werkgroep die de stadsnatuur (G-spots) uitbreidt, ontwikkelt en in de kijker zet.

CO2-reductie door

  • Meer (openbaar) groen
  • Ontharding

Extra winst

  • Zorg voor de aarde en haar toekomstige generaties
  • Steden en gemeenten zijn beter bestand tegen klimaatopwarming en de inkrimpende biodiversiteit
  • De levenskwaliteit van huidige en toekomstige inwoners verbetert

Een idee van

Meer Natuur in de Stad Turnhout, een vrijwilligersinitiatief en werkgroep van Natuurpunt Turnhoutse Kempen