Ingrediënten

 • één dag in de week zonder vlees of vis, maar met veel groenten en fruit
 • streven naar maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke, om bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving
 • aantonen dat je door kleine inspanningen, toch veel kan doen om onze leefwereld te verbeteren

CO2-reductie door

 • door gedurende 1 jaar mee te doen aan Donderdag Veggiedag verminder je je broeikasuitstoot evenveel als wanneer je 1.250 kilometer zou fietsen in plaats van de auto te nemen
 • minder productie in de vleesindustrie dus minder uitstoot van methaan
 • minder vervoer van dierlijke producten dus minder uitstoot van CO2 in het transport
 • verkorting van de voedselketen want groenten zijn veel makkelijker zelf te kweken dan dieren

Extra winst

 • een gezonde geest in een gezond lichaam door gezonde én lekkere voeding.
 • door vegetarisch te eten verklein je het risico op hart- en vaatziekten, diabtes type 2 en sommige kankers. Je krijgt minder slechte cholesterol binnen en blijft makkelijker slank.
 • minder moderne industriële veeteelt dus ook minder dierenleed. Door gedurende 1 jaar 1 dag in de week veggie te eten, spaar je elk jaar het leven van ruim 20 dieren.
 • winst voor ons milieu: productie van vlees is meer milieubelastend dan de productie van plantaardige producten. Veeteelt vraagt veel grond, water en energie, en draagt in belangrijke mate bij tot ontbossing, bodemerosie, klimaatwijzigingen door het broeikaseffect, vermesting, verzuring, watervervuiling en het verlies aan biodiversiteit.
 • groenten zijn goedkoper dan vlees en vis
 • een meer eerlijke voedselverdeling in de wereld

Extra mogelijkheden

 • Donderdag Veggiedag kan makkelijk gekoppeld worden aan Samen Tuinen, waar mensen samen hun eigen groeten kunnen kweken
 • zo’n dag is heel makkelijk op buurt of wijkniveau te brengen. Bijvoorbeeld elke (eerste) donderdag (van de maand) nodigt de buurt een kok uit die vegetarisch kookt voor en met de bewoners. Of elke inwoner/mee-eter brengt een vegetarisch gerecht aan voor het buurtetentje op donderdag.

Een idee van

EVA vzw

Donderdag Veggiedag is een campagne van EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) die wil aan tonen hoe je één dag in de week lekker en gezond vegetarisch kan eten.

Uit grootschalig onderzoek, uitgevoerd door iVox in december 2013, blijkt dat de campagne erg succesvol is en dat meer en meer Vlamingen minder vlees eten. Bijna 1 op 2 Vlamingen kent Donderdag Veggiedag.

1 op 4 Vlamingen doet minstens 1 keer per maand mee. Dit is een stijging met 40 % ten opzichte van 2011. In de steden Brussel en Gent liggen de cijfers nog hoger: 1 op 10 Gentenaars én Brusselaars eten wekelijks vegetarisch.
EVA biedt je alle informatie die je nodig hebt om meer plantaardig te eten. Een uitgebreide receptendatabase, handige stadsplannen met de beste veggie-adressen op, een driemaandelijks magazine, productinfo, en nog zoveel meer.

Meer info

Reageer