buurtplastic

Ingrediënten

 • Samen met de buurt een nieuwe waarde en invulling aan afval geven
 • Mensen in buurt verzamelen en sorteren plastic en in ruil krijg je lokale munten
 • Met die lokale munt kan je vele kortingen krijgen bij lokale winkels en dienstverleners
 • Plastic wordt opgehaald en gerecycleerd om nieuwe producten van te maken voor de buurt, bijvoorbeeld buurtbankjes
 • Mensen in de buurt leren belang van het sorteren van plastic kennen

CO2-reductie door

 • Hergebruiken van plastic
 • Lokale productie en lokale ophaling van plastic
 • Bewustwording: mensen verbruiken minder plastic

Extra winst

 • Sociale cohesie in de buurt stijgt
 • Mensen werken aan een gemeenschappelijk project
 • De lokale munteenheid zorgt ervoor dat het verzamelen van plastic wordt gekoppeld aan de lokale economie
 • Minder afval: je plastic wordt opgehaald

Extra mogelijkheden

 • Workshops upcyclen van plastic
 • Acties in scholen en bedrijven om plastic te verzamelen en te sorteren
 • Lezingen of buurtbijeenkomsten om vervuilend aspect van plastic duidelijk te maken
 • Wedstrijd tussen verschillende buurten of verschillende scholen: om ter meeste plastic verzamelen. De winnaar krijgt een eigen buurtbankje of schoolbankje
 • Lokale munten verbinden aan zelfpluktuin, fietsdelen,…
 • Lespakketten over plastic
 • Clean-up actie (van plastic) organiseren in de stad/gemeente/buurt

Een idee van

WASTED is een project van CITIES, een stichting die lokale oplossingen onderzoekt en ontwikkelt voor wereldwijde stedelijke problemen

Reageer