Ingrediënten

  • tests om je ecologische voetafdruk te berekenen.
  • door je ecologische voetafdruk te berekenen, kom je te weten wat je impact op het milieu is
  • vruchtbare grond, fossiele brandstoffen, water, propere lucht, plaats om afval te stockeren, … het is allemaal slechts in beperkte mate beschikbaar
  • de ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel oppervlakte er gebruikt wordt.
  • Met de huidige wereldbevolking en de beschikbare reserves is er 2,1 hectaren beschikbaar per persoon. Toch gebruiken we wereldwijd meer dan de aarde aankan.

CO2-reductie door

  • door bewustwording, en daarop afgestemde eigen actie

Extra winst

  • workshop ecologische voetafdruk in een buurt
  • verschillende tools om aan de slag te gaan met het berekenen van je ecologische voetafdruk
  • coaching van verschillende doelgroepen

Extra mogelijkheden

  • wie in groep deelneemt (enkel voor deelnemende gemeenten) kan bovendien rekenen op een energiemeester, een ervaren spoorzoeker

Een campagne van

Ecolife

Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering.

Ecolife toont de voordelen van ecologisch leven door het bieden van tools en coaching aan diverse doelgroepen.
Er zijn heel wat obstakels uit de weg te ruimen vooraleer mensen ecologischer gaan leven. Mensen vragen zich af of hun inspanningen wel zin hebben. Ze zien praktische bezwaren die een hinderpaal vormen om hun gedrag aan te passen.
Daarom ontwikkelt Ecolife precieze meetinstrumenten en laagdrempelige workshops die mensen begeleiden bij dit proces.

Ecolife zet mensen aan om op een aangename manier duurzamer te leven: door kleine dingen te veranderen en door op eigen initiatief hun persoonlijke ecologische levensstijl vorm te geven.
Ecolife houdt haar klanten kritisch en richt hun aandacht op duurzame producten en diensten. Hiervoor hanteert Ecolife een positieve aanpak met aandacht voor financiële aspecten.

Meer info

Reageer