Ingrediënten

  • Laagdrempelige en juiste informatie over ecotuinen
  • Jaarlijkse verkoop van (streekeigen) planten en struiken aan voordelige prijzen

CO2-reductie door

  • Vergrootte biodiversiteit

Extra winst

  • Een gezondere leefomgeving en verbeterde luchtkwaliteit
  • Minder wateroverlast door betere regenwaterinfiltratie in de bodem
  • Verkoeling op warme dagen
  • Een prettige plaats voor vogels, vlinders, bijen en kleine zoogdieren

Een idee van

27 Kempense lokale besturen, IOK en de vrijwilligers van de natuurverenigingen JNM, Natuurpunt en Velt

https://www.iok.be/compost-tuin/behaag-onze-kempen