Ingrediënten

 • Een supermarkt met lokale, seizoensgebonden- en kwaliteitsproducten
 • Burgers zijn betrokken en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de winkel. Ze gaan een lidmaatschap aan.
 • De focus ligt niet op geld en winst. De producenten krijgen een eerlijke prijs.

CO2-reductie door

 • Een supermarkt met lokale, seizoensgebonden- en kwaliteitsproducten
 • Burgers zijn betrokken en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de winkel. Ze gaan een lidmaatschap aan.
 • De focus ligt niet op geld en winst. De producenten krijgen een eerlijke prijs.

Extra winst

 • De sociale cohesie en het sociale weefsel in de buurt wordt versterkt. De supermarkt fungeert als een ontmoetingsplek.
 • De lokale economie wordt aangemoedigd omdat er langdurige partnerschappen worden aangegaan met producenten uit de buurt
 • Er wordt samen met de leden nagedacht en beslist over de organisatie en oriëntatie. Ieder lid heeft een gelijkwaardige plaats.

Extra mogelijkheden

 • In de toekomst komt er een boodschappenbedeling voor minder mobiele en oudere bewoners per fiets.
 • Op de bovenverdieping van de supermarkt kunnen buurtorganisaties gebruik maken van ene keuken.

Een idee van

Bees coop in Brussel