Ingrediënten

 • buurtbewoners houden samen enkele varkens op een verloren stuk ruimte in de stad/gemeente
 • varkens die leven van voedselafval uit naburige winkels en restaurants
 • buurtbewoners delen een beurtrol om voor de varkens te zorgen
 • voedselafval omzetten tot eersteklas varkensvlees

CO2-reductie door

 • kortere voedselketen
 • afvalverwerking van etensresten
 • vermindering van CO²-uitstoot bij vervoer door lokale productie
 • meer natuur in de stad
 • geen soja nodig als voer, dus meer kostbare bossen blijven bestaan
 • minder uitstoot van broeikasgassen omdat soja niet verbouwd dient te worden

Extra winst

 • de varkens werken als lijm tussen mensen (sociale cohesie)
 • bewustwording over herkomst van ons voedsel
 • zichtbare verduurzaming op straat
 • minder verspilling van vlees
 • minder energieverbruik dan industrieel varken
 • eerlijke en diervriendelijke vleesproductie met respect voor het dier en de natuur
 • voorbereiding van grond voor op tal van vruchtbare eindproducten
 • minder verlies van biodiversiteit door wegvallen sojateelt

Extra mogelijkheden

 • samenwerken met lokale boer
 • educatieve programma’s over herkomst van voedsel etc.

Gebaseerd op

Het Spilvarken

Het Spilvarken neemt initiatief rond voeding in de stad. We werken bottom-up en vanuit de concrete actie. In 2014 hielden we als stadsvarkens als afvalverwerker op de Bijlokesite in Gent. Dit jaar breiden we uit.
Het Spilvarken zet Gents afval in praktijk om tot voedsel. We voorzien en installeren varkens in de stad als afvalverwerker, vriend en helper, waar een overvloed aan voedselverlies en bijproducten dient als voer. We nodigen bewoners en stakeholders uit om mee te bouwen aan de stad als ecosysteem en ruimen onze afval op met een natuureigen oplossing.
Het Spilvarken begon als een onderzoek naar de herintroductie van het varken in de stad van morgen. We werken enkel met overschotten, zoals vroeger bij de boer.

Reageer