Deel met andere bewoners van je wijk een auto

Ingrediënten

 • je wordt lid van een autodeelgroep. Meerdere personen maken om beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) wagens
 • een van de leden is eigenaar van de wagen of jullie zijn samen gedeeld eigenaar van de wagen
 • jij gebruikt een auto wanneer jij hem nodig hebt, wanneer de wagen stilstaat kan iemand anders hem gebruiken
 • het gebruik van een auto wordt losgekoppeld van het bezit ervan
 • een auto is een bijzonder nuttig en praktisch vervoermiddel, dat doordacht, efficiënt en selectief gebruikt moet worden want een auto is niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel

CO2-reductie door

 • vermindering van het aantal gereden autokilometers = een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan een schoner leefmilieu
 • vermindering van het aantal auto’s
 • 1 gedeelde wagen zorgt voor een gemiddelde daling van CO2-uitstoot van 5.800 kg per jaar. Dit is het equivalent van de jaarlijkse zuurstofproductie van een zestal volwassen bomen
 • minder parkeerplaatsen = meer plaats voor bomen en planten voor O2-productie

Extra winst

 • praktisch: één of meerdere wagens staan 24 uur op 24 ter beschikking en de taken rond een auto worden verdeeld
 • goedkoop: omdat de kosten worden gedeeld, komt geld vrij voor andere zaken of kan je toch over een wagen beschikken als een eigen wagen te duur is.
 • duidelijk: doordat je regelmatig een gedetailleerde afrekening krijgt, weet je precies wat de auto werkelijk kost in tegenstelling tot individuele autobezitters.
 • gezond: je gaat bewuster om met autogebruik en rijdt meestal ook minder. Je verplaatst je sneller met de fiets of te voet.
 • sociaal: door te autodelen kom je met nieuwe mensen in de buurt in contact. Een leuke manier om je buurt te leren kennen.
 • tijdsbesparend: je moet niet alleen instaan voor het onderhoud van die wagen en je bent verlost van alle andere sleur die een auto met zich meebrengt (verzekering, keuring,…).
 • meer openbare ruimte

Extra mogelijkheden

 • het gemeentebestuur kan extra stimuleren door gratis parkeerplaatsen te maken, lidgeld terug te betalen of door gebruikers een bewonerskaart te geven om gratis te parkeren

Een idee van

Autodelen.net

Autodelen.net is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen en wil duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, meer bepaald via het particulier autodelen.

Als steunpunt behartigt Autodelen.net de belangen van alle autodelers in Vlaanderen, onderhandelt ze met verschillende partners om autodelen voortdurend aantrekkelijker en interessanter te maken en helpt ze kandidaat autodelers, startende autodelers en langdurige autodelers bij vragen, problemen en het zoeken van kandidaat-autodelers in de buurt.

Zij geven alle noodzakelijke info en ondersteuningsmateriaal om vlot en correct een eigen autodeelgroep te starten.

Meer info

www.cozywheels.be  of www.autodelen.net

Auto’s delen kan in de Kempen ook via www.caramigo.eu en www.drivy.be

Reageer