Duurzame  Ontwikkeling, Transitie, Gedeeld door, Deel-economie, Gemeen Goed, Commons,… Allemaal begrippen waarmee men poogt een reeks samenhangende problemen en uitdagingen voor de samenleving van de 21ste euw te omschrijven en, nog meer, om mogelijke antwoorden te formuleren op die uitdagingen.

Een organisatie die levenslang leren voor volwassenen als uitgangspunt heeft en de steeds evoluerende samenleving als natuurlijk biotoop ervaart, kan niet om de transitiegolf heen die zowel in ons land als in Europa steeds prominentere vormen aanneemt.

Vanuit de intentie om deze transitiegolf op regionaal vlak  (educatief) te ondersteunen wil Vormingplus Kempen de volgende jaren op verschillende manieren inzetten op dit thema:

 •  Het opzetten van het Kempense transitielaboratorium TransLab K, met daarbij
  1. het stimuleren, vertalen en afstemmen van nationale transitie initiatieven en campagnes op de eigen regio : bv. Deel de toekomst, 65 maatregelen voor de deel-economie in een veerkrachtig Vlaanderen , een  initiatief/publicatie met Vlaamse allures van Velt, Samenhuizen, Voedselteams, Taxistop, Netwerk Bewust Verbruiken, Bond Beter Leefmilieu, waarin aanbevelingen voor lokale besturen worden gebundeld met de bedoeling lokale transitieprojecten te ondersteunen.
  2. het ontwikkelen en aanbieden van  methodieken die nuttig en bruikbaar zijn voor  TransLab K projecten.
 • Samenwerkingsconcepten en projecten inzake transitie in de Kempen stimuleren en ondersteunen: op dit ogenblik lopen daarover gesprekken met IOK (intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), Sociaal Forum Kempen, KWB, Campina Energie cvba.so (in oprichting), burgerbeweging De Koep, Stadsboerderij Turnhout, …
 • In een latere fase wil Vormingplus Kempen een zowel inhoudelijk als methodisch gevarieerd pakket activiteiten opzetten, aanbieden of ondersteunen:
  1. educatieve acties met een aanbod van sprekers en vormingsmomenten
  2. organiseren van lezingen, debatten, filmvoorstellingen,…
  3. thematische bezoeken en uitstappen