Wat willen we?

door 11 juni 2015over ons

Duurzame  ontwikkeling, transitie, gedeeld door, deeleconomie, gemeen goed, commons, … Allemaal begrippen waarmee men een reeks samenhangende problemen en uitdagingen voor de samenleving van de 21ste eeuw wil omschrijven en, vaker nog, om mogelijke antwoorden te formuleren op die uitdagingen.

Een organisatie als Vormingplus Kempen  die levenslang leren voor volwassenen als uitgangspunt heeft en de steeds evoluerende samenleving als natuurlijk biotoop ervaart, kan niet om de transitiegolf heen die zowel in ons land als in Europa steeds prominentere vormen aanneemt.

Vanuit de intentie om die transitiegolf op regionaal vlak  educatief te ondersteunen wil Vormingplus Kempen de volgende jaren op verschillende manieren inzetten op dit thema. Die inspanningen bundelden we onder de naam TransLab K (TransitieLaboratorium Kempen).

  • TransLab K wil experimenteren met kleinschalige GemeenGoed-projecten.
  • We willen de transitiebeweging mee stimuleren en versterken in de Kempen. Dit doen we door verschillende subactiviteiten te organiseren:  TransLab Kaart, TransLab Kampus, TransLab Krant, Translab Kalender,…
  • Maar bovenal willen we samenwerking rond transitie stimuleren. Daarom werken op verschillende plaatsen in de Kempen mee aan dergelijke samenwerkingsverbanden.

Doelgroep en partners van TransLab K

  • alle Kempenaars die interesse betonen voor dit thema en daarrond willen samenwerken, maar ook
  • buurten, verenigingen, gemeentebesturen, natuur- en milieu- organisaties, …
  • tegelijkertijd werken we ook graag samen met andere regionale organisaties.

Reageer