over ons

Wat is voor ons een TransLab K-project?

van 11 juni 2015 september 2nd, 2020 Geen reacties
  • werkt aan ‘delen’ , niet aan ‘hebben’ ( = consuminderen)
  • mikt bijgevolg op kostenbesparing voor de betrokkenen
  • is gebaseerd op evenwaardige samenwerking tussen burgers: individueel engagement en democratische spelregels zijn daarbij essentieel.
  • streeft naar sociale cohesie en gemeenschapsvorming
  • beoogt een grotere zelfredzaamheid van de betrokkenen
  • bijgevolg is er altijd een educatief-informatief aspect aanwezig in de werking.
  • moet streven naar een lagere ecologische voetafdruk