Wat is transitie?

door 11 juni 2015over ons

De nieuwe consument zoekt actief naar oplossingen voor de problemen van de 21ste eeuw, organiseert zich en gebruikt netwerken om zijn doel te bereiken. (Consu)delen wordt het nieuwe hebben, een trend die aan een gestage opmars bezig is. Toegang hebben tot een product of het gebruik ervan primeert daarbij op het hebben van dat product. Bewust verbruiken is het streefdoel. Collaborative consumption (een ander begrip voor  (consu)delen ) is  overal aan een opmars bezig. Via lenen, ruilen, delen, huren wordt een andere manier van productbezit mogelijk. Mensen betalen andere mensen (peer to peer), bedrijven of overheden voor het gebruik van een kwalitatief degelijk product.

GemeenGoed  praktijken geven een gezicht aan dat transitiedenken.  Ze maken mensen minder afhankelijk van overbodige consumptie, verkleinen de ecologische voetafdruk van burgers, zorgen voor heel wat extra gemeenschapsvormende activiteiten en geven burgers de kans om zich via deze lerende netwerken nieuwe ervaringen op te doen (levenslang leren).

Omdat nieuwe maatschappelijke uitdagingen (wonen, gezonde voeding, mobiliteit, energie, klimaat, vergrijzing,…)  alsmaar meer onderwerp worden van gemeentelijk (duurzaamheids)beleid, dragen  transitiegroepen en projecten concreet bij aan de realisatie van  gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsplannen.  In die zin zijn het ook pioniers in het timmeren aan een nieuw, 21ste-eeuws lokaal beleid.

Reageer