Onze werking bestaat uit drie pijlers:

We ondersteunen

Werken aan transitie, hoe doe je dat?

Translab K helpt je graag op weg. We leveren ideeën of concrete tools aan, laten goede voorbeelden zien en geven advies.Daarom vind je op deze website bijv. de Translab Kataloog, met inspirerende praktijken en de Translab Krant, met nieuws uit de regio. Ook onze Facebookpagina houdt je op de hoogte van wat leeft in transitieland.

We brengen samen

Transitie, een eenzame strijd?

Translab K brengt je in contact met andere Kempenaars die werken rond transitie. Dat is leerrijk, plezant, maar vooral stimulerend. Met welke thema’s ze ook aan de slag zijn, ze zijn allemaal bezig om zaken op lokaal vlak in beweging te brengen. Net als jij. Dat schept een band.

Daarom organiseren we Translab Kampussen, bijeenkomsten voor iedereen die met transitie bezig is, en zetten we samen activiteiten & campagnes op als Nieuwe Tijden.

We promoten

Transitie leeft, maar blijft nog te veel onzichtbaar.

Translab K zet in op extra bekendheid. Door promotie te maken en door concrete activiteiten op te zetten die de transitiegedachte op de kaart plaatsen. Daarom vind je op deze website bijv. de Translab Kaart, een virtuele map waarop je allerlei lokale transitie-initiatieven kan vinden en de Translab Kalender, waar activiteiten vermeld staan. Je kan ook campagnemateriaal ontlenen en activiteiten als Nieuwe Tijden zorgen voor de nodige publiciteit.

Wat doen we niet?

  • We richten zelf geen nieuwe transitiegroepen op.
    Dat rijmt niet met onze insteek: de burgers zijn eigenaar van de projecten. Of zijn de projecten eigendom van de burgers
  • We begeleiden geen individuele groepen.
    Daar hebben we de tijd en middelen niet voor. Advies kan natuurlijk wel.

Wil je nog meer weten?

In TerZake Magazine werd dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de werking van Translab K (2017, nr.3).