Onze werking bestaat uit vier pijlers:

We ondersteunen

Werken aan transitie, hoe doe je dat?

Translab K helpt je graag op weg. We leveren ideeën of concrete tools aan, laten goede voorbeelden zien en geven advies. Daarom vind je op deze website bijv. de Translab Kataloog, met inspirerende praktijken en de Translab Krant, met nieuws uit de regio. Ook onze Facebookpagina houdt je op de hoogte van wat leeft in transitieland.

We brengen samen

Transitie, een eenzame strijd?

Translab K brengt je in contact met andere Kempenaars die werken rond transitie. Dat is leerrijk, plezant, maar vooral stimulerend. Met welke thema’s ze ook aan de slag zijn, ze zijn allemaal bezig om zaken op lokaal vlak in beweging te brengen. Net als jij. Dat schept een band.

Daarom organiseren we Translab Kampussen, bijeenkomsten voor iedereen die met transitie bezig is.

Ook beleidsmedewerkers, ondernemers en verenigingen worden uitgenodigd om samen met ons na te denken en samenwerking aan te gaan. Zo krijgen we dat extra duwtje in de rug dat we nodig hebben om de wereld nog sneller in beweging te brengen.

We promoten

Transitie leeft, maar blijft nog te veel onzichtbaar.

Translab K zet in op extra bekendheid. Door promotie te maken en door concrete activiteiten op te zetten die de transitiegedachte op de kaart zetten.

Daarom vind je op deze website bijv. de Translab Kaart, een virtuele map waarop je allerlei lokale transitie-initiatieven kan vinden en de Translab Kalender, waarop activiteiten uit de regio aangekondigd worden. Je kan ook promomateriaal ontlenen. Bovendien zorgen onze Kampagnes voor de nodige publiciteit.

We roepen op tot actie

Het blijft niet bij af en toe samen komen en wat promo voeren. We zetten ook Kampagnes op. Dit zijn opmerkelijke acties die de Kempenaar niet onberoerd laten en stimuleren om mee te doen. Tijdens de Kampus wordt telkens een nieuwe Kampagne gelanceerd waarop je zelf kan intekenen of waarmee je de boer op kan in de Kempen. Zo kan je anderen inspireren en meenemen in het regionale transitieverhaal.

Samen veranderen we de Kempen!

Wat doen we niet?

  • We richten zelf geen nieuwe transitiegroepen op.
    Dat rijmt niet met onze aanpak: de burgers zijn eigenaar van de projecten
  • We begeleiden geen individuele groepen.
    Daarvoor zijn onze tijd en middelen te beperkt. Advies kan natuurlijk wel.

Wil je nog meer weten?

In TerZake Magazine werd dieper ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de werking van Translab K (2017, nr.3).

Onze campagne Nieuwe Tijden werd opgenomen in het Sociusmagazine 2018 (blz.4).