Translab K is in 2014 opgericht door Vormingplus Kempen. Als goede ouder laten ze hun kindje meer en meer op eigen benen staan, want uiteindelijk is Translab K voor en van de talloze Kempenaars die werken aan transitie.

Concreet betekent dit dat Vormingplus Kempen het initiatief voorlopig nog coördineert, geldt als aanspreekpunt en instaat voor de website. Bij sommige activiteiten zijn ze de trekker, bij andere blijven ze op de achtergrond. Op termijn zal hun rol steeds meer overgenomen worden door de burgerinitiatieven zelf.

Translab K werkt democratisch en vanuit de basis: we beslissen samen wat we doen en iedereen heeft een gelijke stem in het gebeuren.

Wil je graag aansluiten bij ons?

Een mailtje of telefoon (014 41 15 65) volstaan. Je wordt dan op de hoogte gehouden, maar het verplicht je verder tot niets. Verder engagement is leuk en welkom, maar absoluut geen verwachting. Wij zijn er voor jou en niet omgekeerd.