De wereld verandert zienderogen. We zien meer en meer mensen lokaal bezig om meer greep te krijgen. Op hun leven, op hun voeding, op hun aankoopgedrag, op het samenleven. Dat doen ze door samen dingen te lenen, ruilen, delen, huren.
Ook in de Kempen zijn er zo veel plaatselijke initiatieven: samentuinen, repair cafés, voedselteams, buren die auto’s delen, cohousing, …
Dat heet transitie: het draait niet langer alleen om ‘hebben’, maar meer om ‘delen’.

Van 1 april tot 30 juni 2017 lieten we de Kempen kennis maken met die duurzame burgerinitiatieven.

Met (de ondertussen voorbije) vijf grote evenementen, én met financiële, inhoudelijke en promotionele ondersteuning voor activiteiten van lokale verenigingen.

TransLab K bundelde ondertussen al die transitieprojecten op een Kempense transitiekaart.

Meer dan 105 activiteiten

Samen organiseerden we 105 activiteiten in onze regio: repair café’s, werken in zelfoogsttuinen, voorstelling van Letsgroepen, workshop energie sparen, infosessies over cohousing, lezingen en debatten, ecologische ruilbeurzen, auto- en fietsdelers … 300 medewerkers van plaatselijke transitieprojecten bereikten daarmee ruim 1.100 geïnteresseerde Kempenaars.

Vijf evenementen

Samen met ’t Pact organiseerden we vijf transitie-evenementen in het Geelse cc de Werft, cc ’t Schaliken in Herentals, cc ’t Getouw in Mol, cc Zwaneberg in Heist-op-den-Berg en in het Turnhoutse cultuurhuis de Warande. Daarin stond telkens een praatprogramma centraal:

Markt

Aan elk van deze evenementen koppelden we een info-en beleefmarkt. Op elke aflevering stelden gemiddeld 25 Kempense transitieprojecten zich daar voor. Daarvoor konden we beroep doen op in totaal 200 vrijwillige medewerkers.
Meer dan 1.000 mensen bezochten de praatprogramma’s en transitiemarkten.

Toekomst

Met gemeentebesturen en middenveldorganisaties gaan we de volgende maanden na hoe we verder kunnen samenwerken en hoe we lokale transitieprojecten kunnen ondersteunen.

We ontmoetten de voorbije weken in de Kempen veel burgers die overtuigd en geëngageerd samen hun leven meer in handen nemen. De ecologische transitie slaat aan in de regio. Daar zijn we nu wel zeker van!

Nieuwe Tijden in cijfers

Een korte evaluatie vind je in onze TransLab Krant