Een bibliotheek is veel meer dan een plek waar je boeken kan ontlenen. Het is een centrum van ontmoeting, kennis en informatie. Een aantal jaren geleden werd een nieuw initiatief gelanceerd dat de nieuwe en ruimere functie van de bib nog extra in de verf zet: de zadenbib.

De bibliotheek van Olen sprong in de zomer van 2015 op de kar. “We vonden het wel een tof idee, dat werkt volgens een heel gebruiksvriendelijk en simpel principe,” zegt Guy Kennis. “In de zadenbib kan je gratis zaden meenemen. Dat kunnen zaden zijn van sierplanten, bloemen, eetbare planten, medicinale planten… Het enige wat je moet doen, is de zaden oogsten en een deel van de oogst terugschenken aan de bib. Zo houden de zadenbibs de traditie van zaden kweken en delen in ere en wordt er een netwerk uitgebouwd van tuiniers die kennis en zaden met mekaar delen.”

Het kost de bib wel een kleine inspanning. “In de bib van Olen is één medewerker verantwoordelijk voor de zadenbib. Zij zorgt voor het schoonmaken en het verpakken van de zaden, in zakjes met het juiste etiket erop. Ongeveer 20 mensen met groene vingers maken gebruik van de diensten van de zadenbib, die deel uitmaakt van een groot netwerk waarin ongeveer 40 zadenbibs zitten. Op internet kan je een overkoepelende zadencatalogus vinden.”

Nog marge

“We zijn tevreden met de interesse bij de bevolking, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo is het uitlenen van zaden al wel een succes: bezoekers nemen regelmatig een pakje zaad mee. Maar het terug binnenkrijgen van nieuw geoogste zaden laat nog te wensen over. Op dat vlak kan het beter. Een samenwerking met andere bibliotheken in de buurt of met andere personen of organisaties zou een oplossing kunnen bieden. We denken dan bijvoorbeeld aan de mensen die actief zijn in volkstuintjes of aan eigenaars van moestuintjes.”

De Kempense zadenbibs vind je ook terug op de Kempense TransLab Kaart