In Hasselt laat het stadsbestuur zich inspireren door TransLab K, dat in de schoot van Vormingplus Kempen werd opgericht. Het stadsbestuur wil de plaatselijke transitie-initiatieven ondersteunen. Vormingplus Limburg helpt daarbij en maakt dankbaar gebruik van de expertise van TransLab K.

Goesting meten in Hasselt

Een stappenplan zal leiden tot de oprichting van een transitielaboratorium in Hasselt. In een eerste fase, die nog tot eind 2015 loopt, wordt gedefinieerd wat precies met transitie wordt bedoeld en wordt geïnventariseerd waar er al transitie-initiatieven bestaan én waar er ‘goesting’ is om ermee te starten. Er moet tegelijkertijd ook een communicatieplan opgesteld worden zodat alle transitie-initiatieven bekendheid krijgen bij een breed publiek. Draagvlak creëren is immers van cruciaal belang.

Trefdag in 2016

In januari van 2016 moet dat werk klaar zijn en moet het nieuwe ‘TransLab’ het veld voldoende kennen om een eerste trefdag te organiseren, waarop iedereen wordt uitgenodigd die op de ene of andere manier met transitie bezig is. Op de trefdag leren alle transitie-initiatieven mekaar kennen en kunnen ze ideeën uitwisselen.

Daarna kan het Hasseltse transitielaboratorium effectief van start gaan als een overkoepelende organisatie, die permanente ondersteuning biedt aan plaatselijke transitie-initiatieven.