Talander is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Jos Sierens is er de drijvende kracht, al kan hij rekenen op een fantastische ploeg medewerkers en vrijwilligers.

Talander was gastheer voor de afterparty van Nieuwe Tijden. Jos Sierens: “Ik weet dat Jef Van Eyck en Katrien Loots graag alle complimenten doorschuiven naar de verschillende transitiebewegingen en organisatoren van activiteiten. Dat is niet onterecht. Maar ze verdienen zélf ook lof. Daarom vind ik het een eer om voor deze editie van Translab Kampus gastheer te mogen zijn.”

Spannend begin

Talander ontstond meer dan 30 jaar geleden. “Er was in de regio nood aan opvang van en een zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. De pioniersjaren waren moeilijk en spannend. We moesten het doen met weinig middelen. Maar we hielden vol. We kochten zelfs een pand op een moment dat we nog geen subsidies kregen. Pas na negen jaar werden we erkend en gesteund door de overheid.”

Veeleer beweging

Die onzekere tijden zijn gelukkig voorbij. Talander is een instituut geworden. Figuurlijk dan, in de betekenis dat je er niet meer omheen kan. In de letterlijke zin is het géén instituut. “Dat willen we inderdaad juist niet zijn,” zegt Jos Sierens. “Ik hou niet van dat woord. Het klinkt te statisch. Talander is veeleer een beweging of een initiatief.”

Nieuwe uitdagingen

Het gaat goed met Talander. “Er komen veel uitdagingen op ons af,” zegt Jos. “We zijn al een paar keer uitgebreid. Denk maar aan het buitenhuis in Ravels dat we hebben kunnen verwerven en waar enkele mensen begeleid kunnen wonen, of aan Pastorie Sint-Michiel in Weelde, waar we een tweede theehuisje – na het theehuisje aan de Lusthoven in Arendonk – hebben geopend. We hebben ook De Wouwershoeve in Ravels in concessie gekregen. Daar willen we een zinvolle, stille invulling aan geven.”

Geïnteresseerd in de werking van Talander? Vrijwilligers zijn altijd welkom en er wordt op dit moment ook een deeltijds klusjesman gezocht. Surf naar www.talander.be voor meer info.