Categorie

Krant

LETS Zandland

LETS Zandland. Het vervolg op LETS Mol en Balen.

van Krant

 

LETS Mol en Balen is dood, leve LETS Zandland! De Molse afdeling van LETS (een internationaal ruilsysteem: Local Exchange and Trading System) werd in 2000 opgericht. “Er waren aanvankelijk 7 leden,” herinnert Peter Vanhoof zich. Maar de ledenkring breidde gestaag uit. Er werden steeds meer activiteiten georganiseerd en omdat ook meer mensen van Balen de weg vonden naar LETS Mol werd dat ook ‘geofficialiseerd’ in de naam. Voortaan ging LETS Mol als LETS Mol-Balen door het leven. Lees meer

zadenbib

Zadenbib in Olen: een boekerij met zaden

van Krant

Een bibliotheek is veel meer dan een plek waar je boeken kan ontlenen. Het is een centrum van ontmoeting, kennis en informatie. Een aantal jaren geleden werd een nieuw initiatief gelanceerd dat de nieuwe en ruimere functie van de bib nog extra in de verf zet: de zadenbib. Lees meer

LETS Mol en Balen, een succesverhaal

van Krant

LETS is een internationaal ruilsysteem. Het letterwoord staat voor ‘Local Exchange and Trading System’, wat in het Nederlands vrij vertaald wordt als ‘Lokaal Economisch Transactie Systeem’. In België zijn veel LETSgroepen actief. De groep in Mol werd in 2000 opgericht. Balen werd er later aan toegevoegd. Lees meer

bright futures

Bright Futures: “Grond verbindt mensen”

van Krant

Rik Verschueren heeft zich al dikwijls, en op verschillende vlakken, verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij. Ooit, in een tijd waarin dat nog niet zo vanzelfsprekend was, richtte hij een Freinetschool op. Zijn kleinkinderen lopen er nu school. Danielle Vervotte was daar ook bij betrokken. Nu hebben Rik en Danielle en enkele andere mensen zich toegelegd op een wel erg ambitieus project. Zij willen een domein van 7 hectare aankopen.

Lees meer