De tiende editie van Translab Kampus, bij geitenboer Polle in Lichtaart, was meteen ook de laatste in zijn huidige vorm. De ‘Kampus’ sluit een periode af, en stapt met vol vertrouwen in een tijdperk. Katrien Loots vertelde alles over het hoe en waarom van de nieuwe en boeiende tijden die in het verschiet liggen. 

Een Translab Kampus die (gedeeltelijk) over de Translab Kampus gaat: dat was nog niet eerder gebeurd, maar er was een goede reden voor.

De Kampus: zo was het

Katrien Loots: “Drie jaar geleden werd Translab Kampus opgestart. Ons initiële doel was de transitiebeweging in de Kempen te inspireren en in kaart te brengen. Voorbeelden van transitie-initiatieven buiten de Kempen konden als inspiratiebron dienen. Maar toen we het Kempense transitieveld verkenden, merkten we dat er al heel veel groepen, initiatieven en projecten bestonden. We stelden meteen onze doelen bij. Er was niet zozeer nood aan inspiratie. Wel was er een vraag naar meer verbinding. De verschillende transitiegroepen wilden mekaar beter leren kennen en van mekaar leren. Translab Kampus heeft zich daar dan op gefocust. Zo ontstonden deze regelmatige bijeenkomsten, zo ontstond ook de Translab Krant op onze website. De Kampus werd op die manier een nuttig instrument en een ideale plek om van mekaar te leren, mekaar te inspireren en praktijkervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast stonden we er ook op om er telkens een informatief luik aan te koppelen, door één of twee gastsprekers uit te nodigen.”

So far, so good. Maar stilstaan is achteruitgaan. Gaandeweg werd duidelijk dat de Kempense transitiebewegingen de Kampus ontgroeiden. “Alles evolueert,” zegt Katrien Loots, “dus ook de noden van de transitiebeweging. Na drie jaar kennen we mekaar en is er geen Kampus meer nodig om informatie of ideeën uit te wisselen. Het is tijd voor méér. Voor een stap hogerop.”

“Tijdens de vorige Kampus vroegen we hoe we de Kampus naar een hoger niveau konden tillen. Wat moeten we behouden, wat mag er verdwijnen en wat moet er bijkomen als we de Kampus weer helemaal up-to-date willen krijgen? Aan de hand van de antwoorden die toen werden gegeven, hebben we een ‘Kampus 2.0’ uitgetekend.”

Voortaan ook voor beleidsmakers

“Wat goed is, behouden we. Zo moet het uitwisselen van informatie wel mogelijk blijven, willen we zeker de bestaande transitie-initiatieven blijven promoten en zichtbaar maken en willen we ook telkens een gastspreker uitnodigen. Dat informatieve luik wordt immers gewaardeerd.”

“Helaas zal er geen nieuwe editie komen van Nieuwe Tijden, het ‘transitiefestival’. De eerste editie was bijzonder zinvol, en een groot succes. 107 transitiegroepen toonden zich aan een breed publiek. Toch zal het, om organisatorische redenen, bij die ene editie blijven. Het festival is te arbeidsintensief en vergt te veel van een te kleine ploeg. We zullen onze focus nu verleggen. Terwijl het festival vooral diende om burgers kennis te laten maken met transitie, willen we in de toekomst de beleidsmakers aanspreken. We willen politici, bedrijfsleiders en andere lokale actoren bij transitie betrekken. Daar is nood aan. We hoeven mekáár niet meer te inspireren; die fase zijn we nu voorbij. We moeten de beleidsmensen overtuigen. We zullen hen uitnodigen op de Kampussen.

Voortaan thematisch

Net zoals we ook vaker experts zullen uitnodigen om één bepaald thema uit te diepen. Dat zou bijvoorbeeld mobiliteit kunnen zijn, of de deelmaatschappij, of alternatieve munten… In de toekomst zullen de Kampussen dus thematischer zijn. Niet onbelangrijk is dat we in onze werking de SDG’s (Sustainable Development Goals) gaan integreren. SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 doelstellingen (bv: geen honger, geen armoede, hoogwaardig onderwijs, duurzame ontwikkeling…) en 169 specifieke doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn. Translab Kempen wil zijn werking daar graag op afstemmen.”