Mobiliteit stond centraal tijdens het tweede event van Nieuwe Tijden in Herentals. Moderator Guy Tegenbos en verkeersdeskundige Dirk Lauwers luisterden naar zes Herentalse initiatieven voor een duurzamere mobiliteit.

De speelstraat: “Kleine moeite voor een mooi cadeau”

Indra Van Sprundel: “We spreken van een speelstraat als een gewone straat afgesloten wordt voor het doorgaand verkeerd waardoor ze tijdelijk een andere invulling kan krijgen. In dit geval geven we de ruimte terug aan de kinderen en aan de ouders, die elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Automobilisten moeten een blokje rond rijden maar dat is een kleine moeite om de kinderen een mooi cadeau te geven.”

Dirk Lauwers: “Deze andere manier van het gebruik van de openbare ruimte is niet het pesten van automobilisten, wel een goede aanzet om hen misschien te doen nadenken over mobiliteit. De beste route voor een auto is niet de beste route voor de maatschappij.”

Leefstraat: “Luisteren naar wat bewoners belangrijk vinden”

Dries Gysels: “Ik ben afkomstig van Herentals maar woon in Gent. Wij zijn met onze leefstraten nog een stap verder gegaan dan een speelstraat. Op een vijftigtal plaatsen hebben de auto’s tijdelijk plaats moeten maken voor kinderen, markten, zitplaatsen… Eerst hebben we geluisterd naar wat de bewoners belangrijk vinden, hun dromen maar ook hun angsten. Voor de verwezenlijking konden we rekenen op bedrijven die in het project geloofden. Zo mochten we elektrische fietsen van het personeel van een supermarkt lenen.”

Dirk Lauwers: “Dergelijke samenwerkingen tussen bedrijven, burgers en de politiek, dat is de toekomst – op voorwaarde dat het tot een gesprek leidt en niet tot een conflict. Zo kan iedereen nieuwe dingen leren, bijvoorbeeld dat auto’s ook geparkeerd kunnen worden bij een bedrijf in plaats van op straat.”

Samen buur(t)en: “Leefkwaliteit behouden ondanks meer verkeer”

Jo Spiessens: “Ik woon in een doodlopende straat samen met heel wat gezinnen met jonge kinderen. Achteraan in de straat hebben we op een braakliggend terrein een petanquebaan en een speeltuin aangelegd. Ook voor het onderhoud staan we zelf in. Een groot bouwproject betekent dat we binnenkort geconfronteerd zullen worden met minder open ruimte en meer verkeer. We bekijken momenteel samen met de stad hoe we toch onze leefkwaliteit kunnen behouden.”

Dirk Lauwers: “Ruimtelijke ordening speelt een fundamentele rol in het mobiliteitsdebat. Functievermenging, met bijvoorbeeld winkels en scholen dicht bij elkaar, is belangrijk.”

Autodelen: “Afspraken op basis van vertrouwen”

Martijn Van Groningen: “Wie bij autodelen enkel aan Cambio denkt, mist heel wat. In huishoudens met één auto en twee chauffeurs wordt ook aan autodelen gedaan. In Herentals is nog geen Cambio-standplaats dus hebben wij zelf een auto gekocht met enkele buren. Ook dan worden afspraken gemaakt op basis van vertrouwen maar ze zijn wel legaal onderbouwd. Er bestaan ook al autodeelverzekeringen waarbij iedereen zijn eigen schadeverleden met zich mee neemt.”

Dirk Lauwers: “Via Airbnb delen we ons huis met andere mensen, waarom zouden we dat dan ook niet doen met de auto? Het grote voordeel is dat er verschillende vormen van autodelen zijn zodat er voor iedereen wel een geschikte oplossing is.”

BuggyBooker: “Gratis buggy’s gebruiken”

Frank Verheijden: “Ik ben zelf vader van drie dochters dus ik weet hoe leuk het is om buggy’s in de auto te krijgen of – erger nog – er mee rond te zeulen op een trein of tram. Via BuggyBooker kun je na online reservatie in een twintigtal steden en gemeenten gratis een kinderbuggy gebruiken. De gebruiker bespaart op de aankoop van een buggy en krijgt meer beweging.”

Dirk Lauwers: “De helft van de Vlamingen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Ik ben geen haatprediker tegen de auto maar we moeten hem bewuster, trager en vooral minder gebruiken. Initiatieven zoals BuggyBooker kunnen daarbij helpen.”

Fietsostrades: “Herentals als knooppunt”

Tina Caers: “Ik werk voor provincie Antwerpen mee aan het fietsbeleid. Herentals wordt de komende jaren het knooppunt waar vijf fietsostrades samenkomen. Zo wordt de stad verbonden met Antwerpen, Balen, Turnhout, Lier en Aarschot. Op die manier kunnen fietsers beseffen dat die afstand ook op een andere manier overbrugbaar is dan met de wagen.”

Dirk Lauwers: “Het is zeldzaam dat je een compleet nieuw mobiliteitsnetwerk zich ziet ontplooien. De fiets is een logisch alternatief voor de wagen. In een straal van twaalf kilometer rond het centrum van Antwerpen is het nu al het snelste vervoersmiddel. En zoals de Denen, echte fietsexperts, weten: slecht weer bestaat niet, alleen slechte kledij.”