Ter inspiratie van de Vlaamse klimaattop, legde de provincie Antwerpen het klimaatrapport met acties van haar gemeenten op tafel. Onder impuls van de 5 provincies starten de voorbije jaren immers al 78 % van de gemeenten met inspanningen voor het milieu. “Het klimaatengagement leeft bij lokale besturen, het is nu een kwestie van zo snel mogelijk van elkaar te leren en goeie acties over heel Vlaanderen uit te rollen” suggereert Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Milieu. “Zo geven openbare besturen het goede voorbeeld en begeleiden ze hun inwoners om hetzelfde te doen.” In de top 3 van acties staat een efficiëntere openbare verlichting, het milieuvriendelijker maken van het openbare patrimonium en ambtenaren die massaal de dienstfiets nemen. Maar ook aansluitingen voor warmtenetten, aanwerven van energieadviseurs en zelfs grond ter beschikking stellen voor groenteteelt zijn klimaatacties die vorig jaar door gemeenten werden uitgerold.

De provincie Antwerpen sensibiliseert al sinds 2011 lokale besturen om klimaatneutraal te worden. “De provincies werken al jaren rond klimaat, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Nu Vlaanderen haar klimaatbeleid verder wil vormgeven, is onze expertise en ervaring daarin zeker een meerwaarde. Ook als tussenfiguur tussen het gemeentelijke en bovenlokale niveau want de voorbije jaren overtuigden we al meer dan 239 of 78% van de Vlaamse steden en gemeenten om samen met de provincie acties te ondernemen. Samenwerking is de kern van het realiseren van klimaatbeleid. Zo werken de provincies nauw samen met andere trekkers voor het klimaatbeleid als de Intercommunales en de netbeheerders. We hopen dus van harte dat de Vlaamse overheid mét de provincies gaat werken. Om een maximaal resultaat te behalen is het een absolute must dat overheden hun inspanningen rond klimaat bundelen.”

42 gemeenten deden een klimaatactie in 2015

Onder impuls van de provincie Antwerpen verzamelden 42 steden en gemeenten inspirerende klimaatacties van 2015. Elke actie zorgde ervoor dat de CO2-uitstoot verminderde. Elke gemeente is terecht fier op haar realisatie. Het bewijs dat het klimaatengagement bij de lokale besturen leeft én werkt! Op de website van de provincie staan alle acties. Hierbij enkele opmerkelijke voorbeelden uit de regio:

Aansluitingen voor warmtenetten in Turnhout

Bij de herontwikkeling van de voormalige industriële sites van Foresco en Atelfond koos Turnhout ervoor om aansluitingen op warmtenetten te voorzien. De warmte die nodig is voor warm water en sanitaire voorzieningen zal in de toekomst uit geothermie komen. Hierdoor zullen de inwoners van de nieuwe wijk voor hun warmte niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen

Energieadviseur in Hoogstraten

Hoogstraten nam een energieadviseur onder de arm om inwoners te helpen energie te besparen, en deze begeleidt de personen tot en met de ingrepen. Ook o.a. Balen, Antwerpen en Schoten geven samen met Kamp C advies aan bouwers. Zij kiezen ervoor om bij de opmaak van de plannen voor gebouwen of projecten een adviseur in de schakelen. Op die manier helpen deze gemeenten inwoners om de meest duurzame keuze te maken in een vroege fase.

Grond voor groententeelt in o.a. Herenthout, Grobbendonk en Oud -Turnhout

Via verschillende andere acties willen gemeenten de inwoners aansporen om klimaatvriendelijker te worden. Deze gemeenten stelden grond ter beschikking van inwoners om er groenten en fruit op te telen. Op die manier verkorten ze de productieketen van hun voedsel. Via groepsaankopen voor groene stroom, zonnepanelen en energiezuinige elektronica maakten de gemeenten het voor de burgers makkelijker en goedkoper om hun steentje bij te dragen.

Bron: Persbericht provincie Antwerpen