LETS Mol en Balen is dood, leve LETS Zandland! De Molse afdeling van LETS (een internationaal ruilsysteem: Local Exchange and Trading System) werd in 2000 opgericht. “Er waren aanvankelijk 7 leden,” herinnert Peter Vanhoof zich. Maar de ledenkring breidde gestaag uit. Er werden steeds meer activiteiten georganiseerd en omdat ook meer mensen van Balen de weg vonden naar LETS Mol werd dat ook ‘geofficialiseerd’ in de naam. Voortaan ging LETS Mol als LETS Mol-Balen door het leven.

Daarmee is het succesverhaal nog lang niet verteld. LETS Mol-Balen bleef groeien én mensen van buiten de eigen gemeenten aantrekken, zodat ook die vlag de lading niet meer dekte. Onlangs werd alweer een nieuwe naam gelanceerd: LETS Zandland. “Die naam is uitermate geschikt omdat het witte zand typisch is voor de regio van Mol én omgeving,” zegt Peter Vanhoof.

Zandland

“LETS Zandland is nu een groep met een 180-tal leden. Daarmee behoren we tot de middenmoot van LETSgroepen in Vlaanderen. Maar er staat geen limiet op onze werking. Ook ‘LETSers’ van andere regio’s en andere groepen kunnen zich op de hoogte houden van onze activiteiten en van de vraag en het aanbod van onze LETSers. Ze moeten zich daarvoor alleen abonneren op onze mailinglijst. Die gebruiken we voor eenmalige aanbiedingen. Voor permanente vragen en aanbiedingen (bv: babysit, tuinwerk en andere zaken die je altijd kan vragen of aanbieden) gebruiken we ons eLAND-transactiesysteem.”

Meer dan een ruilsysteem

Het LETS-systeem zelf is intussen genoegzaam gekend: het systeem laat toe goederen en diensten te ruilen zonder dat daarvoor met geld moet betaald worden. De vergoeding gebeurt met punten, of met eigen, alternatieve munt. Peter Vanhoof: “In feite is LETS zelfs meer dan een ruilsysteem. Het is ook een forum voor sociale contacten en het heeft ook een ecologische insteek.”

Wie zijn de mensen die behoren tot de LETSgroep Zandland? Peter Vanhoof: “Dat is heel gevarieerd: jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen, alleenstaanden…  Ook mensen die het financieel niet makkelijk hebben en op deze manier goedkoper aan allerlei kunnen komen,  of die personen die regelmatig hulp bij een of ander nodig hebben. We houden ook bewust het jaarlijkse lidgeld laag opdat iedereen zich zou kunnen aansluiten.”

LETS Zandland draait nu op cruisesnelheid, maar er is nog altijd progressie mogelijk. Peter Vanhoof:  “In de toekomst zien we onze LETSkring zeker nog uitbreiden, zowel naar aantal leden als activiteiten. Ons ledenaantal groeit al enkele jaren en ik zie geen reden waarom dit zou stoppen, integendeel. Het leven wordt almaar duurder. Steeds meer mensen gaan op zoek naar alternatieven om zo weinig mogelijk aan levenskwaliteit in te boeten. Voor hen kan LETS zeker interessant zijn.”

LETS Zandland vind je ook terug op onze TransLabKaart