De derde editie van TransLab Kampus vond plaats in de Turnhoutse Stadsboerderij op woensdag 22 september.

Het lerend netwerk Translab Kampus is er voor individuen en groepen die rond transitie werken: een ideale manier om met mekaar in contact te komen. Kennis en ervaringen worden er uitgewisseld, problemen gedeeld, oplossingen bedacht en nieuwe inzichten ontwikkeld. Kortom, van een Translab Kampus wordt elke deelnemer wat wijzer en dat is ook exact de reden waarom er begin dit jaar met de driemaandelijkse bijeenkomsten gestart werd.

Praktijkgericht

23 personen vonden de weg naar de Stadsboerderij. Na een korte inleiding werden de deelnemers opgedeeld in drie groepen, die zich over een specifiek probleem moesten buigen. Terwijl de ene groep nadacht over hoe je transitieboodschappen het best kan overbrengen, beraadde een andere groep zich over hoe je leden kan werven voor je werking, terwijl in de derde groep werd nagedacht over de middelen die je kan inzetten om mensen te sensibiliseren voor transitie-initiatieven. Bijzonder nuttig, omdat er telkens uitgegaan werd van concrete projecten. Praktijkgerichte ‘case studies’ zoals deze zijn immers vaak bruikbaarder en beter toepasbaar -lees: gemakkelijker te vertalen naar de eigen werking- dan theoretische oefeningen.

Permacultuur geduid

Ecoboer Guy Cotemans, werkzaam op de Stadsboerderij, gaf tekst en uitleg bij de duurzame en ecologische principes van de permacultuur. De pluktuin van de Stadsboerderij is een mooi voorbeeld van hoe je die principes, ook op kleine schaal, in de praktijk kan uitwerken. Er werd ook dieper ingegaan op de vraag wat de juiste betekenis is van biologisch, ecologisch en eerlijk voedsel. De drie zijn immers geen synoniemen van mekaar. Er zijn verschillen en die zijn niet altijd even duidelijk zichtbaar.

Degustatie

Op een ecologisch verantwoorde manier omgaan met voedsel: dat doet ook Jan Driesens, zaakvoerder van Vloeibar. Hij fietst met ecologisch verantwoorde soep -o.a. gemaakt van groenten uit de Stadsboerderij- de stad rond en levert huis-aan-huis. Jan stelde Vloeibar voor en liet dat -kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen- gepaard gaan met een degustatie. Om af te ronden bracht het aanwezige gezelschap nog een bezoekje aan De Rosse Bie, een imkervereniging die haar korven heeft opgeslagen in de Stadsboerderij. Imker Toon Jacobs gaf de nodige toelichting.

De volgende Translab Kampus wordt gehouden op donderdag 10 december. De locatie wordt nog meegedeeld.

Kampus 03 in foto’s