Al Gore, Leonardo DiCaprio en Elon Musk staan nog hoger maar ook VTM-weervrouw Jill Peeters behoort tot de honderd meest invloedrijke klimaatspecialisten ter wereld. In Heist-op-den-Berg gaf ze meer achtergrond bij de klimaatverstoring.

“Ik heb vandaag mijn hele presentatie nog omgegooid door toedoen van één man”, begon Jill Peeters. “Nu de Verenigde Staten hebben laten weten dat ze uit het verdrag van Parijs willen stappen, moet de rest wat meer zijn best doen. Overigens heeft onze regering het verdrag van Parijs ook pas in april geratificeerd terwijl het al op 4 november 2016 in werking is getreden.”

“Uit wetenschappelijke rapporten is gebleken dat de mens de grootste veroorzaker is van de klimaatverstoring. Dat geeft tegelijk mogelijkheden, die indertijd vervat zijn in het Kyoto-protocol en nu dus in het verdrag van Parijs. Die gaan het klimaat niet redden, dat moeten u en ik doen. Maar ze schetsen wel een context.”

Broeikasbudget

“Tijdens de ijstijd lagen de temperaturen hier drie à vier graden lager dan nu. In het verdrag van Parijs wordt gestreefd naar een maximum verhoging van twee graden, in het allerbeste geval anderhalve graad. Voor die twee graden is een ‘carbon budget’, een maximum hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, per generatie opgesteld. Het merendeel daarvan is al opgesoupeerd.”

“Zonder broeikasgassen zou het hier overigens liefst 32 graden warmer zijn. Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp, dat is verantwoordelijk voor twee derde van de opwarming. Maar we kunnen moeilijk een zeil over alle oceanen gaan leggen. Water is bovendien ook in deze context levensbelangrijk. De oceanen nemen het grootste gedeelte van de energie op die wij er in pompen. Maar doordat er meer CO2 in de lucht is, verzuren zij ook, wat vooral te merken is aan de afbraak van het kalk van de koraalriffen.”

“We zijn met veel en we willen veel. Maar ik blijf optimistisch dankzij de berichten over innovatieve initiatieven. Wie de oppervlakte aan zonnepanelen die nodig zijn om de hele wereld van elektriciteit te voorzien op een wereldkaart ziet, weet dat het alles behalve te laat is.”

Jill Peeters gaf haar lezing in het kader van de gespreksavond ‘Tijd voor meer biodiversiteit’. Lees hier een verslag.