In de Turnhoutse wijk Schorvoort, in de vallei van de rivier Aa, krijgt een twintigtal gezinnen een thuis in het Land van Aa. Een deel van hun voorzieningen zullen deze cohousers delen met hun buren.

“In de Slagmolenstraat in Schorvoort hebben we een terrein van een kleine zes hectare waarvan we een deel gebruiken voor het Land van Aa”, zegt Peter Vanommeslaeghe, directeur van woonmaatschappij DE ARK die het voortouw nam in dit project. “Er komen tussen de vijftien en vijfentwintig huizen, een mix van koopwoningen en sociale huisvesting.”

DE ARK, vzw Samenhuizen, VormingPlus Kempen en Spacelab stellen eerst de bewonersgroep samen zodat zij ook samen kunnen nadenken over de concrete invulling van het project. “Ieder gezin heeft zijn eigen privégedeelte, een woning, misschien een tuin. Dat zal niet zo groot zijn als in een klassieke verkaveling maar ze kunnen ook gebruik maken van de gemeenschappelijke tuin en andere voorzieningen, zoals een fietsenberging, een wasruimte of een feestzaaltje. Die concrete invulling bepalen de bewoners dus zelf.” De plannen worden vervolgens uitgetekend door DAM Architecten. In de loop van volgend jaar zou de eerste spade in de grond gestoken worden.

De vele voordelen van cohousing

Cohousing krijgt langzaam maar zeker voet aan grond in België. De voordelen werden al veelvuldig aangetoond in het buitenland, met name in de Skandinavische landen. “Het gaat om een andere manier van samenleven en van omgaan met de weinige beschikbare ruimte”, aldus Peter Vanommeslaeghe. “Een ander groot voordeel is de nauwere band die bewoners hebben met hun buren en de sociale veiligheid die dat met zich meebrengt.”

Extra info over het Land van Aa vind je op www.cohousinglandvanaa.be.

Zaterdag 22 mei vanaf 14u en woensdag 31 mei vanaf 20u zijn er infomomenten van het Land van Aa in het buurthuis van Schorvoort in de Acacialaan in Turnhout.
Verder kun je ook kennismaken met het Land van Aa op de beleefmarkt in Turnhout op zondag 28 mei.