De burgercoöperatie Campina Energie lanceerde begin 2016 een oproep om aandelen te kopen om een windmolenproject te kunnen realiseren. De oproep werd een megasucces. Na drie weken stond de beoogde 650.000 euro al op de rekening van de cvba.

Toch is het nog mogelijk om aandelen te kopen. “Voor deze eerste fase hebben we al geld genoeg opgehaald. Maar dat neemt niet weg dat het nog altijd interessant blijft om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Daarom doen we nu vooral een oproep aan particulieren en verenigingen om 1 aandeel van 250 euro te kopen. Op die manier kunnen we toch nog mensen betrekken bij onze werking en ons draagvlak vergroten. Over afzienbare tijd lanceren we een nieuw project en vanaf dan zal het weer mogelijk zijn om meer dan één aandeel te kopen”, zegt Wout Baert, voorzitter van Campina Energie.

Wie een aandeel koopt, wordt automatisch vennoot van de cvba. Koop je vóór 8 april een aandeel, word je nog uitgenodigd voor de algemene vergadering die begin mei zal plaatsvinden. Wie die datum mist, wordt uitgenodigd op de algemene vergadering in 2017.

Campina Energie is een coöperatie die in 2015 werd opgericht. Ze ontstond in de schoot van burgerbeweging De Koep. Campina Energie wil burgers samenbrengen om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing. Aandeelhouders van Campina Energie krijgen een jaarlijks dividend uitgekeerd. Dat verklaart de campagnetitel: “Was groen in plaats van wit.” Investeren in Campina Energie is niet alleen financieel interessant, het is ook een duurzame investering. Twee vliegen in één klap.