29 IOK-gemeenten onderschreven het Europese burgemeestersconvenant, waarin ze verklaren ernaar te streven tegen 2020 de CO² uitstoot met 20% te verminderen. Herentals en Turnhout zijn twee gemeenten die de convenant ondertekenden. Onlangs stelden zij hun klimaatactieplannen voor.

Zo’n klimaatactieplan is een lijvig documentvan om en bij de 40 bladzijden. Daarin wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van alle acties die een gemeente plant -of inmiddels al volledig of gedeeltelijk verwezenlijkt heeft- op het gebied van wonen, werken, landbouw, industrie, handel en mobiliteit om uiteindelijk tot die 20% CO²-vermindering te komen.

TransLab K was aanwezig bij de lancering van die klimaatactieplannen. Zowel in Herentals als in Turnhout werd TransLab K vernoemd. In Turnhout mochten we zelfs even het podium op om onszelf voor te stellen. Het gemeentebestuur van Herentals noemde TransLab K als partner bij acties die mogelijk uitgewerkt zullen worden.