De organisatie klimaatneutraal krijgen tegen 2020, dat is het ambitieuze plan van Provincie Antwerpen. De volgende stap is een klimaatneutrale provincie. Tijdens Nieuwe Tijden in Turnhout vertelde gouverneur Cathy Berx welke inspanningen daarvoor ondernomen worden.

Provincie Antwerpen helpt gemeenten een halt toe te roepen aan de uitstoot van schadelijke gassen. 64 van de 70 Antwerpse gemeenten tekenden het burgemeestersconvenant. Provincie en gemeenten proberen alle inwoners en bedrijven te overtuigen zich te engageren om samen ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. In de eerste plaats geeft de provincie ook zelf het goede voorbeeld.
“Een warmtemakelaar zal vraag en aanbod van warmte op elkaar afstemmen”, somt Cathy Berx op. “Het nieuwe provinciehuis, dat volgend jaar voltooid wordt, is een volledig passiefgebouw. We organiseren groepsaankopen voor zonnepanelen en zetten sterk in op ons fietsbeleid, niet alleen met de aanleg van fietsostrades maar ook binnen onze organisatie.”

Berx deed in tijden van klimaatopwarming een opmerkelijke oproep tijdens het debat ‘Te laat voor het klimaat?’. “Omarm de warmte. We moeten verder inzetten op wind en zon maar daarnaast heeft onze provincie de luxe om over nog twee duurzame energiebronnen te beschikken. In de haven van Antwerpen hebben we de op één na grootste petrochemische cluster ter wereld. Daar gaat nu enorm en dus onaanvaardbaar veel restwarmte verloren. En via diepe geothermie kunnen we gebruik maken van de aardwarmte om gebouwen te verwarmen en te koelen.”