Het overgrote deel van het geld is digitaal geld, dat gecreëerd wordt door commerciële banken. Martijn Jeroen van der Linden denkt na over alternatieve manieren voor dergelijke geldschepping. Hij sprak op Nieuwe Tijden in Geel.

Eerst een snelcursus economie. Wie een lening aan gaat bij de bank, krijgt het bedrag van die lening overgeschreven op zijn of haar rekening. Het is de bedoeling dat je na verloop van tijd dat bedrag terugbetaalt, inclusief rente. Het bedrag zelf is op het moment van het aangaan van de lening echter volledig fictief, het bestaat enkel in de computer van de bank.

Maar het bedrag van de lening wordt vervolgens wel geïnvesteerd en belandt zo in de reële economie. Zo gauw de banken echter merken dat de economie het minder doet, waardoor schuldenaren het moeilijker krijgen hun lening terug te betalen, stoppen ze met uitlenen, met alle nadelige gevolgen vandien.

“Met het huidige digitale systeem, waarin geld niet veel meer dan een claim is, zijn we volledig afhankelijk van commerciële banken”, vertelt Martijn Jeroen van der Linden, bestuurslid van het burgerinitiatief Stichting Ons Geld, dat ijvert voor geldschepping in algemeen in plaats van privé belang. “Hun doel is om zoveel mogelijk winst te maken. Daarvoor nemen ze grote risico’s en dat was een van de aanleidingen voor de kredietcrisis van tien jaar geleden.”

115.000 handtekeningen

Stichting Ons Geld heeft al een duidelijk idee hoe het anders kan. “In plaats van banken toe te staan geld te creëren, willen we die taak toevertrouwen aan een democratisch en transparant orgaan dat handelt vanuit het algemeen belang. Nu worden de publieke belangen allerminst gediend. Geld moet bovendien vrij van schulden gecreëerd worden en in de reële economie terecht komen.”

De stichting kan rekenen op steun van een stevige achterban. “We verzamelden 115 000 handtekeningen van mensen die achter ons initiatief staan. Hierdoor debatteerde de Tweede Kamer (de Nederlandse Kamer van Volksvertegenwoordigers, red.) voor het eerst over het onderwerp. Het onderwerp is geagendeerd maar het blijft een proces van lange adem, met veel kleine tussenstappen.”

Meer weten?

Martijn Jeroen sprak een paar maanden terug nog bij digitale tv-zender café Weltschmerz  met Willem Middelkoop over de werking van het geldstelsel en alternatieven.