In de winter van 2014-2015 riep de IOK de ‘energiemeesters’ in het leven. Het project startte in de gemeenten Retie en Dessel. Steven Heylen: “Hoge energiefacturen zijn voor veel mensen een probleem. Als meer dan 10% van het gezinsinkomen naar energie gaat, is er sprake van energiearmoede. In de Kempen heeft 1 gezin op 7 daarmee te maken.”

Er bestaan een reeks maatregelen om energiearmoede aan te pakken, maar die bereiken niet iedereen. De doelgroep moet individueel begeleid worden, en wel preventief. Steven Heylen: “Voorkomen is beter dan genezen. Je kan mensen beter helpen de energiefactuur laag te houden dan ze te helpen met afbetalingsplannen, want dan is het kwaad al geschied.”

Energiemeesters zijn vrijwilligers

De OCMW’s van Retie en Dessel selecteerden een aantal gezinnen die moeite hadden met het betalen van de energierekening en stuurde daar de ‘energiemeesters’ op af: geëngageerde vrijwilligers die mensen willen helpen om uit de energiearmoede te geraken. “Budgettair is het niet haalbaar om daar personeel voor aan te nemen, maar met vrijwilligers lukt het wél. Na een oproep konden we aan de slag gaan met 4 vrijwilligers in Retie en Dessel. Elk van hen begeleidde 2 tot 3 gezinnen.”

“Het takenpakket van de energiemeesters is gevarieerd. Op basis van de resultaten van een energiescan kunnen ze helpen om de aanbevelingen die worden gedaan om te zetten in de praktijk. Structurele maatregelen kunnen de energiemeesters niet nemen, maar ze volgen wel het energieverbruik mee op, ze geven tips om te besparen, ze controleren of er nergens onnodig elektrische toestellen aan staan, of er geen kraan lekt, of het waterverbruik oké is, of er goed en verstandig verlucht wordt, ze helpen bij de zoektocht naar premies of andere financiële maatregelen.”

Opvolging belangrijk

“We weten dat sensibiliseren of adviseren alléén niet helpt. Begeleiding is nodig. Daarom streven we ernaar dat elke energiemeester een gezin minstens 5 keer bezoekt. Die opvolging is belangrijk.”

Meer info: steven.heylen@IOK.be (014 56 42 69).

Wil je energiemeester worden?

IOK zoekt nog vrijwilligers.