‘De Warmoes’ wil mensen inspireren en aanzetten om biologisch te tuinieren op een stukje grond in de buurt. Zo wordt de voedselketen verkort. In Mol stelt Hans Vandoninck een deel van zijn grond ter beschikking voor het initiatief. En hij steekt zelf ook de handen uit de mouwen.

“Ik was altijd al met duurzaamheid bezig”

“Ik beschouw dat niet als een uitzonderlijk genereus gebaar, hoor,” lacht Hans Vandoninck als we hem vragen naar zijn motivatie om dat te doen. “Het ligt gewoon in het verlengde van de zaken waarmee ik altijd al bezig geweest ben: duurzaamheid, het verkorten van de voedselketen, het helpen van mensen die het moeilijker hebben dan ik…”

In Mol-Stokt wordt een lap grond van Hans gebruikt als zelfoogsttuin. “Het is ongeveer een halve hectare groot. Daar kan je al wel wat mee doen,” zegt Hans. “Wat ik zo goed vind is dat het nuttige aan het aangename gekoppeld wordt. Samen tuinieren is niet alleen ecologisch goed, het is ook een leuke sociale bezigheid. De samenwerkingen met Actie MIN (Mensen In Nood), met Transitie Mol-Balen, met CSA Het Mosterdzaadje en vzw Marjolein zijn bijkomende pluspunten.”

In de Warmoestuin wordt 100% biologisch getuinierd. Dat gebeurt elke tweede zaterdag van de maand. Elke vierde zaterdag is voorzien voor CSA Het Mosterdzaadje. “Maar ook dan zijn helpende handen welkom,” zegt Hans. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En als er wat overschot is, nemen we wat groentjes mee naar huis.”

De Warmoes heeft een Facebookpagina Je vindt de Warmoes ook op onze TransLab Kaart.