55 leden van de zelfoogsttuin komen wekelijks oogsten op de Turnhoutse Stadsboerderij. Stadsboer Guy Cotemans staat hen bij met raad en daad. “We zijn nog maar een halfjaar geleden gestart, in maart 2015,” zegt hij. “Maar de belangstelling blijft toenemen. Dat is mooi, want er is nog veel groeimarge. Ik schat dat we 250 leden aankunnen.”

cotemans_fb_cotemans‘Boer Guy’ runt de Stadsboerderij volgens de principes van de permacultuur. “Dat is een afkorting van ‘permanente agricultuur’. Het betekent dat je alleen duurzame land- en tuinbouwsystemen gebruikt,” zegt hij. “De permacultuur bestaat uit drie componenten: zorg dragen voor de aarde, zorg dragen voor de mens en eerlijk delen. Niet alleen de productie is dus belangrijk, maar ethische aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met de permacultuur.”

Permaculturisten hebben een lijst van tien ‘principes’ opgesteld die kenmerkend zijn voor een permacultuur. Eentje ervan is bijvoorbeeld dat je de zon maximaal probeert te gebruiken. Dat doe je door met een lagensysteem te werken. In totaal bestaan er zeven lagen: de hoogstam, de laagstam, de klimplant, de struik, de bodembedekker, de kruidenlang en de wortelgewassen. Die hoge diversiteit trekt veel vogels aan en vogels zijn de natuurlijke beschermers van je gewassen. Zij eten bijvoorbeeld de luizen op, en dus heb je geen pesticiden nodig om die te verdelgen.”

De stadsboerderij en de stadstuin ‘boeren goed’. Dat een divers publiek gebruikmaakt van de stadstuin, maakt het alleen nog prettiger. “Milieubewuste mensen, mensen die een centje willen uitsparen, mensen die het sociaal contact om samen te oogsten plezierig vinden, mensen die gezonder willen eten… Ze komen hier allemaal over de vloer. De stadsboerderij is er niet voor een nichepubliek, maar voor iedereen.”

Volg de Stadsboerderij op Facebook