Op de tweede bijeenkomst van TransLab Kampus waren we te gast in de Tuin van CSA de Plantentrekker. Die ging dit voorjaar van start met een zelfoogstboerderij in Stelen (Geel). Je kan er zelf kraakverse, seizoensgebonden, biologische groenten oogsten.

Community Supported Agriculture (CSA) staat voor landbouw ondersteund door de gemeenschap. Dit betekent dat er een wederzijds engagement is tussen de leden en de boeren. Het is een landbouwsysteem dat ontstond in Japan en naar Europa is overgewaaid vanuit Amerika. Meer info over het Vlaamse CSA-netwerk vind je hier.

20150611_TransLabK-16

De boeren

Kathleen Lauwers en Tim Jacobs zijn de boeren achter CSA De Plantentrekker. Ze volgden beiden de tweejarige opleiding biologische en biologisch-dynamische landbouw via Landwijzer. Doorheen de opleiding groeide het idee om samen een zelfoogstboerderij op te starten in Geel. Hun plan werd bestudeerd en uitgediept in een stevig eindwerk en daardoor werd de goesting om eraan te beginnen nog groter.

Waarom Kathleen en Tim kozen voor CSA

Kwaliteit van het veld naar het bord

20150611_TransLabK-32Tim: “We hoeven in dit systeem niet enkel te streven naar kilo’s zoals veel andere landbouwers. Bij ons worden kromme wortels of een te kleine bloemkool niet weggegooid omdat de supermarkt dit vereist. We leren weer de echte smaak van verse, lokale en grondgebonden groenten kennen en er wordt zoveel mogelijk voor natuurlijke en diverse zaadvariëteiten gekozen.

Doordat de gemeenschap en de boeren gaan samenwerken, hoeven we niet afhankelijk te zijn van de grote business die voedsel geworden is en kiezen we voor korte keten landbouw. CSA-bedrijven werken kleinschalig en de producten worden rechtstreeks aan de klant verkocht. Dit betekent minder transport, geen verpakking en bewaring nodig, minder voedselverspilling en dus een kleinere ecologische voetafdruk.”

Respect voor de natuur

De Plantentrekker past biologische en ecologische teeltmethoden toe waarbij:

  • bodemvruchtbaarheid en milieu centraal staat
  • via organische bemesting voor een verbeterde bodem en een actief bodemleven wordt gezorgd
  • groenbemesters het humusgehalte op peil houden
  • gekozen wordt voor ruime vruchtwisseling om zo ziekten en plagen te voorkomen
  • geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden

Mensen en loon

20150611_TransLabK-31Kathleen: “We vinden het belangrijk dat mensen terug meer contact krijgen met hun voeding, de boerderij en de natuur. Verbinding via de gemeenschap is belangrijk voor ons. Met de boerderij willen we uitwisseling mogelijk maken tussen verschillende mensen.”

“We willen ook een waardig loon kunnen garanderen voor de boeren. De boerenstiel is kwetsbaar door allerlei factoren (weer, klimaat, marktgestuurde prijzen,…) waardoor de boer nooit een garantie heeft van een gegarandeerd loon. Als een oogst minder goed is of als de voedselprijzen kelderen, ziet de boer zijn inkomen verloren gaan. Via een jaarlijks oogstaandeel betaalt de lokale ledengemeenschap vooraf, zodat de boeren een gegarandeerde afzet en een eerlijk loon hebben. Op die manier creëren we een onafhankelijke en duurzame voedselproductie voor en door de gemeenschap. We kiezen voor landbouw die niet enkel rendabel is door zware subsidies.”

Meer weten

http://csadeplantentrekker.be

(foto’s © Hans Vangeel/Vormingplus Kempen)

Meer over

Kampus 02: het verslag

Kampus 02: de foto’s

Kampus 02: de deelnemers