Op verschillende plaatsen in de Kempen zijn groepen cohousers aan het werk om bouwplannen te realiseren. Dat loopt niet van de leien dakje, en dat is niet eens abnormaal. De weg naar samenhuizen is nu eenmaal bochtig. Er moet veel voorbereid en vergaderd worden.

Voorbereidende fase

En hoewel het op zich een goede zaak is om je tijd te nemen, je optimaal te informeren en voor te bereiden en alle beslissingen goed af te wegen, zijn daar ook nadelen aan verbonden. Wie snel een woning nodig heeft, haakt tijdens het voorbereidende traject soms af omdat hij intussen een andere oplossing heeft gevonden.

In Herentals zit een groep cohousers in de voorbereidende fase. ‘Cohousing Herentals’ nam deel aan het event Nieuwe Tijden. Jan Agten maakte van de ‘afterparty Nieuwe Tijden’ gebruik om een oproep te doen. “Ik ga ervan uit dat alle aanwezigen hier gehuisvest zijn. Ik zal jullie dus niet vragen of je geïnteresseerd bent in een cohousingproject in Herentals. Maar ik weet dat de meesten van jullie een groot netwerk hebben. Ik zou jullie wel willen vragen om die contacten aan te spreken en hen de vraag te stellen.”

Iedereen welkom

“Cohousing Herentals zit nog in de opstartfase. Dat is dus de fase waarin nog veel beslissingen moeten worden genomen. Wie nu aansluit, kan daar mee over beslissen. Alleen ondervinden wij problemen om kandidaat-cohousers te vinden. We stellen vast dat het begrip samenhuizen nog niet echt ingeburgerd is in de Kempen. Nu nemen we alle gelegenheden te baat om ons cohousingproject te promoten.”

Jong, oud, single, gehuwd, samenwonen, met kinderen of kinderloos… Iedereen is welkom bij cohousing Herentals. Geïnteresseerden surfen naar www.cousingherentals.be of naar de facebookpagina van de groep. Daar vind je alle contactgegevens.