Investeren in hernieuwbare energie en tegelijk uw spaargeld op termijn laten renderen aan 3 à 4%, dat is waar Campina Energie naar streeft. De burgercoöperatie kon al 700 vennoten overtuigen, dit najaar verrijzen de eerste windmolens.

”Wij zijn een burgercoöperatie die zich richt op het produceren van hernieuwbare energie en onze vennoten helpt met het besparen van energie”, vertelt Wout Baert van Campina Energie. “We gebruiken alle bronnen van hernieuwbare energie maar onze eerste projecten zijn zonnepanelen en windmolens. De zon en wind zijn immers van iedereen. De winst uit de lokaal geproduceerde groene stroom willen we herinvesteren in nieuwe en maatschappelijke projecten.”

Het eerste project van Campina Energie is de constructie van twee windmolens op het industrieterrein in het zuiden van Turnhout. Daarvoor werkt Campina Energie samen met energiebedrijf Eneco. “De windmolens, op de terreinen van Avery Dennison en van de voormalige drukkerij Proost, zijn voor 20% van ons en voor 80% van Eneco. Stad Turnhout legde ontwikkelaars die willen investeren in hernieuwbare energie op dat minstens 20% burgerparticipatie nagestreefd moet worden.”

Voordelen voor vennoten

Campina Energie zet ook in op energiebesparing. Wat vennoten niet verbruiken, hoeft ook niet geproduceerd te worden en dat levert de grootste besparing op. Daarom biedt Campina Energie haar vennoten het online EnergieID-platform aan. “Door maandelijks hun meterstanden in te geven, kunnen ze eenvoudig hun verbruik opvolgen. Maar het platform denkt ook verder na. Zo zal het bij goed weer rekening houden met een grotere opbrengst van je zonnepanelen en het bij een minder strenge winter logisch vinden dat je minder aardgas verbruikt. Je kunt er ook het effect zien van energiebesparende maatregelen zoals het vervangen van verlichting door led-lampen, beter isoleren of de verwarming een graad lager draaien. Op termijn willen we ook groepsaankopen aanbieden.”

Daarnaast delen de vennoten van Campina Energie in de winst die het maakt. De coöperatie streeft naar een dividend van 3 à 4%, eens een aantal projecten operationeel is. “Het dividend wordt bepaald door de resultaten van alle projecten samen én de beslissing van de vennoten waar de eventuele winst naartoe gaat. Er zijn ook elders in de Kempen projecten op komst. Zo willen we onder andere in Balen samen met Elicio twee windmolens plaatsen op de site van Pidpa. In Turnhout zijn we in februari 2014 van start gegaan. In oktober zouden de twee windmolens operationeel zijn. Zulke lange trajecten zijn zeker niet uitzonderlijk maar er is wel voortdurend beweging in onze dossiers.”